tirsdag 9. august 2016

- For lite "impact-innovasjon"

I Shifter, en ny norsk nettavis som skriver om teknologibedrifter og nye forretningsmodeller, har de en serie intervjuer med tidligere og nåværende gründere. For noen dager siden var det et interessant intervju med gründer og investor Erling Maartmann-Moe. Intervjuet handler både om hva han er opptatt av på jobb og privat, men har også noen tanker om hva som er bra og dårlig med det norske startup- og innovasjonsmiljøet.

Jeg har hatt gleden av å diskutere disse temaene med Erling noen ganger før, både da han var internett-gründer, da han var med på å bygge opp Universitetet i Oslos TTO Birkeland Innovasjon (som senere ble til Inven2) og UiOs gründerskole, og da han ble såkorn- og ventureinvestor i Alliance Venture. Summen av dette er en spennende kombinasjon av erfaringer og roller som gir et godt utgangspunkt for å mene ting om hvor bra det står til med norsk nyskaping og om hvor gode rammebetingelser vi har i Norge.

Hva er så svaret på det? Erling Maartmann-Moe fremhever, helt riktig etter mitt syn, at det har skjedd en veldig positiv kulturendring de siste årene der mange flere enn før ser på det å starte egen bedrift som en reell mulighet. Han sier at det kommer i dag mye godt ut av miljøer som StartupLab og Mesh, og tilsvarende "workspaces" andre steder i landet der man får tilgang til et nettverk av teknologisk og kommersiell kompetanse. Det gir Norge et godt utgangspunkt. Men det mest interessante og tankevekkende svaret synes jeg kommer på spørsmålet om hva han mener kan bli bedre med "den norsk startupscenen":

"Jeg savner mer unikhet. Savner folk som kan noe ingen andre kan. Det er veldig mye en app her og en funksjon der. Det kunne vært litt mer AI (kunstig intelligens) og mer utvikling av fundamentale teknologier. Jeg savner rett og slett noen som er jævlig gode på sitt felt. Det er lite impact-innovasjon og mye buzz rundt ting som varer i to år."

Uten å ha detaljkunnskap om alt som rører seg av planer og ideer i de aktuelle miljøene tenker jeg at det å ha gründere, teknologimiljøer og ikke minst kompetente kapitalister som er ambisiøse og langsiktige nok til å drive "impact-innovasjon", blir en enda viktigere enn før. Det fine med nettskyer og app-økonomi er at det senker terskelen ytterligere for å kunne utvikle, drifte og distribuere nye tjenester. Mange flere enn før kommer til å gjøre det, og mange av de kommer fra steder i verden vi knapt visste om. Men da blir det enda viktigere å kunne noe ingen andre kan og gjøre noe ingen andre gjør.