tirsdag 5. juli 2016

Litt lavere arbeidsledighet i juni

Nok en gang er det lyspunkter i de månedlige ledighetstallene fra NAV som kom i forrige uke. 700 færre personer var helt ledige i juni, viser tallene fra NAV. Fordi mange startet i arbeidsmarkedstiltak i juni, er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak omtrent uendret.

Men på samme måte som da jeg beskrev utviklingen i april er det veldig interessant å se på de regionale forskjellene, Som en kunne vente blir Vestlandet og særlig Rogalands arbeidsmarked rammet av nedgangen i oljerelatert næringsliv. Også Hordaland og Agder-fylkene har ganske høy ledighet og høyere enn for et år siden. Men for svært mye annet næringsliv er det gode tider, med lavere kronekurs og bedre markedsforhold ute. I 13 av 19 fylker er ledigheten lavere enn den var for et år siden. NAV skriver dette på sine nettsider:

"De fylkesvise forskjellene i ledighetsutviklingen fortsetter. Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har hatt størst nedgang i ledigheten det siste året, med henholdsvis 16 og 13 prosent. I 13 av 19 fylker er ledigheten lavere nå enn for ett år siden. I Rogaland har antallet helt ledige økt med 40 prosent sammenlignet med juni i fjor, mens ledigheten har økt med henholdsvis 26 og 25 prosent i Møre og Romsdal og Hordaland. Ledigheten er nå høyest i Rogaland med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Aust og Vest-Agder med henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent. Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane og Oppland, med henholdsvis 1,6 og 1,8 prosent av arbeidsstyrken."

Her synes jeg også det er grunn til å minne om hvor bra det går fra Trøndelag og nordover for tiden. Mens andelen helt ledig i gjennomsnitt i Norge er 2,9 prosent i øyeblikket, og Rogaland er oppe i 4,3 prosent, har ledigheten i Nord-Trøndelag det siste året falt fra 2,7 til 2,2 prosent, i Nordland fra 2,6 til 2,5 prosent, i Troms fra 2,3 til 2,0 prosent og i Finnmark fra 3,4 til 3,2 prosent. Det er oppmuntrende tall som forteller om bra vekst i næringslivet.