mandag 18. juli 2016

Et nytt kommunekart i Møre og Romsdal

Som jeg blogget om for litt over en uke siden har 138 kommuner i Norge, med omkring halvparten av innbyggerne i landet, gjort positive vedtak om kommunesammenslåinger. 70 av disse kommunene har allerede gjort gjensidige vedtak som vil resultere at de 70 kommunene blir til 29 nye kommuner, mens det i de øvrige gjenstår litt, og i noen tilfeller ganske mye, før de er i mål.

Men det at så mange kommuner har vedtatt at de slår seg sammen, og skal jobbe med å bygge nye og bedre organisasjoner og fagmiljøer, fører til at det blir en del markeringer i tiden som kommer. I noen fylker skjer de så store endringer at en stor del av innbyggerne vil bo i nye kommuner fra senest 2020.

Et av fylkene det er verdt å merke seg er Møre og Romsdal, som Jan Tore Sanner besøkte i dag for å åpne jazzfestivalen i Molde og for å markere hele tre store kommunesammenslåinger som er vedtatt. Det gjelder Ålesund, Skodje og Sandøy, som vil ha omkring 55 000 innbyggere, Molde, Midtsund og Nesset, som vil ha omkring 33 000 innbyggere og Fræna og Eide som vil ha omkring 13 000 innbyggere i 2020. I et par av disse vedtatte nye kommunene er det også slik at man er åpen for at flere slutter seg til dersom det var slik at de trodde at det ikke ville bli noe av disse sammenslåingene eller arbeidet for et annet alternativ, men nå har ombestemt seg når de ser at rammebetingelsene er forandret.

I tillegg er det slik at Halsa kommune på Nordmøre og Hemne kommune i Sør Trøndelag har vedtatt å slå seg sammen. Volda kommune på Sunnmøre slår seg sammen med Hornindal kommune i Sogn og Fjordane. Og som jeg nevnte her på bloggen tidligere i sommer slik at Ulstein og Hareid har skrevet under på en ny intensjonsavtale om sammenslåing. Og det er også noen kommuner helt sør på Sunnmøre og helt nord i Sogn og Fjordane som har positive vedtak om sammenslåinger, men med vedtak som går litt på kryss og tvers må de må rydde litt opp i hvem som skal være partnere.

Alt dette gjør at Møre og Romsdal er blitt et av fylkene der det skjer størst forandringer som et resultat av kommunereformen. Det nye kommunekartet vil være veldig forskjellig fra dagens, ikke minst rundt Ålesund og på Sunnmøre og rundt Molde. Ser man på kartet over Møre og Romsdal ser man raskt at det er noen gode grunner til at disse endringene bør komme. Det er i dag 36 kommuner i fylket, med kommunegrenser som i stor grad ble til da båt var den mest praktiske transportformen, men der det for lengst er kommet til nye veier, broer og tunneler, slik at dagens administrative grenser ikke lenger samsvarer med bo- og arbeidsmarkedsregionen innbyggerne er en del av. Det har også utløst noen krav om flytting av kommunegrenser i kommuner som har sagt nei til sammenslåing.

Med de viktige beslutningene som så langt er tatt blir ikke alle utfordringer borte, men det vil bli en kommunestruktur og kommunegrenser som er langt mer tilpasset både dagens og fremtidens utfordringer.