torsdag 14. juli 2016

Fossile kraftverk til salgs

Finansnettstedet Bloomberg.com har i dag en artikkel som er en svært god påminnelse om at det såkalte "grønne skiftet" over til mer klimavennlige produkter, energibruk og prosesser ikke bare er retorikk, men noe som skjer i virkeligheten. Og det pågår akkurat nå, med store muligheter for de som sitter med løsninger og teknologier som etterspørres i markedet, men med smertefulle konsekvenser for de som er på feil side av utviklingen.

Det artikkelen beskriver er at så mange som 22 av Italias fossile kraftverk kan være til salgs fordi de ikke trengs til kraftproduksjon lenger. Da kan det dukke opp muligheter for andre:

"Enel SpA, which is the nation’s biggest utility, plans to close 13 gigawatts of power stations fired by coal, natural gas and oil as part of a shift toward renewables, said Enrico Viale, the head of thermal power generation. Rather than razing them, the Rome-based company looking for developers to turn the sites into shopping malls, medical facilities or high-tech facilities. “We don’t have the capability and the knowledge to find a new industrial use,” Viale said in an interview at Bloomberg’s office in London. “If there’s still a possibility to produce energy in a different way, we’ll develop the project, but if it’s not energy use, it’s not our business.”

Interessant nok nevnes store datasentre som en av flere muligheter i artikkelen og den nevner at det går rykter om at Amazon, verdens største leverandør av nettskylagring og -tjenester, har vist interesse for noen av kraftverkene. Men hvorfor skulle noen som trenger store mengder elektrisitet kjøpe nedstengte fossile kraftverk? Ikke for å sette dem i gang igjen, men fordi de har en veldig gunstig beliggenhet og ligger rett ved viktig infrastruktur, med både tilgang kraftnettet og vann til kjøling, og god fysisk sikkerhet.

Hva er det så som gjør at denne kraftige omveltningen i kraftbransjen skjer akkurat nå. Man har jo snakket om behov for mer miljøvennlige energiløsninger lenge, uten at det skjedde så veldig mye, men nå virker det plutselig som det skjer mer i energimarkedet på 4-5 år enn på de forrige 100. Jeg tror europeiske politikere må ta noe av æren. Både EUs kvotesystem og andre tiltak som setter en pris på blant annet klimagassutslipp og de enkelte EU-landenes energipolitikk som har favorisert bygging av sol- og vindkraft har åpenbart hatt effekt. På samme måte som norsk bilavgiftspolitikk har betydd et kjempeløft for salget av el-biler.

Men politikk alene er ikke nok. Det er to andre forhold tom er minst like viktige, og som har med markedet å gjøre. For det første bruker vi mindre energi enn før. Vi har frikoblet veksten i BNP fra veksten i energiforbruk. Digitalisering og smartere tjenester gjør at vi får mer ut av mindre. Vi trenger mindre ressurser og mindre energi for å skape verdiene. 

Den tredje, og kanskje viktigste grunnen, er at fornybar energi er blitt konkurransedyktig. Prisene har falt kraftig de siste årene, slik at det ikke ser ut til å være behov for evige grønne energisubsidier for å få til et grønt energiskift. Teknologiutvikling, innovasjon og masseproduksjon gjør jobben, akkurat som i alle andre næringer som utkonkurrerer andre. Da handler det ikke om venstreradikalere og miljøvernere mot industri og grådige kortsiktige kapitalister. Det handler om konkurranse i næringslivet om hvem som har de beste og billigste løsningene og hvem som er de dyktigste innovatørene. Slik det bør være i et velfungerende samfunn.