onsdag 20. juli 2016

Lavere eksport, svakere handelsbalanse

Nok en gang kommer det noen viktige økonomiske nøkkeltall som viser at Norge er i "en ny normal" der olje- og gassinntekter ikke betyr like mye som før. Vi må ha nye ben å stå på, og SSBs ferske eksporttall viser at nye eksportinntekter ikke er noe som plutselig dukker opp av seg selv.

Det er ikke bare olje- og gasseksporten som faller, men verdien av eksporten fra fastlands-Norge har faktisk falt med 3,7 prosent i årets første seks måneder sammenlignet med de første seks månedene i 2015. Handelsbalansen for fastlands-Norge er negativ med 96,6 milliarder kroner, en svekkelse på 10,7 prosent. Og fordi både olje og gasseksporten har falt med over 20 prosent siden første halvår i fjor er Norges handelsbalanse fortsatt positiv, men hele 45,3 prosent svakere enn i fjor.

Et av de store poengene da de svakere eksporttallene for 2015 ble offentlige var at gasseksporten hadde passert oljeeksporten i verdi for første gang i historien. Hvordan ser dette ut i første halvår 2016? Vel, verdien av oljeeksporten faller videre, men fordi gassprisene har falt enda litt mer er det nå igjen slik at verdien av oljeeksporten er såvidt høyere enn gasseksporten. SSB skriver:

"Råoljeeksporten utgjorde 13,8 milliarder kroner og falt 28,3 prosent sammenlignet med juni i fjor. Tilbakegangen skyldes en kombinasjon av redusert eksportvolum og lavere priser. Planlagt vedlikehold dempet oljeproduksjonen i juni og eksportvolumet var på sitt laveste siden juni 2014. Utførselen endte på 34,7 millioner fat, en nedgang på 16,2 prosent fra i fjor. Oppadgående oljepris bremset nedgangen i eksportverdien. Sammenlignet med mai i år økte oljeprisen med 8,3 prosent til 398 kroner fatet. Prisen er likevel 14,4 prosent lavere enn juni i fjor. Betydelig fall var det også i eksportverdien for naturgass som endte på 9,7 milliarder kroner og gikk ned 35,5 prosent mot juni i fjor. Bakenforliggende årsak er lavere gasspriser. Eksportvolumet av naturgass i gassform var 7,6 milliarder standard kubikkmeter og var på samme nivå som juni i fjor."

Et det så noen lyspunkter? Ja, det er noen flere deler av det eksportrettede næringslivet som nyter godt av lave kronekurser, og for noen er det i tillegg en god utvikling i både priser og volumer. Og selv om de noen ganger havner litt i skyggen av de enorme eksportverdiene olje- og gassproduksjonen bringer inn til landet, er det viktig at summen av veldig mange andre næringer, både råvarebaserte og andre, opplever vekst. Det beste eksemplet på en slik suksess akkurat nå er sjømatnæringen der særlig lakseeksporten fra Norge opplever svært gode tider:

"Eksportverdien for fisk fortsetter å stige. I juni var eksportinntektene 6,9 milliarder kroner, en økning på 23,1 prosent sammenlignet med juni i fjor. Oppgangen drives av utviklingen i lakseprisene: Prisen på fersk hel laks har steget 60,0 prosent de siste tolv månedene og nådde 65 kroner kiloen i juni. Volumet har gått ned 15,9 prosent fra i fjor. Eksportverdien for utgjorde 56,0 prosent av fiskeeksporten i juni."


http://bloggurat.net/minblogg/registrere/a3003b77eee62cd1feb2df1d428773211b6ce5c7