onsdag 30. mars 2016

Personvalg ved stortingsvalg

TV2 innslag om personvalg ved stortingsvalg
Alle med stemmerett i Norge har mulighet til å være med å bestemme hvilke partier som skal være representert fra eget fylke, og dermed hvilke partier som får flertall og styrer landet. Men i motsetning til ved kommunevalg har velgerne i praksis ikke mulighet bestemme hvilke personer som velges. Det bestemmes av partiene selv.

Nå foreslår regjeringen å endre på dette slik at velgerne allerede ved stortingsvalg i 2017 kan velge personer og ikke bare partier. I en lovproposisjon om endringer i valgloven som ble fremmet for stortinget rett før påske, og som vil bli behandlet der før sommeren, er det foreslått nye regler som vil gi velgerne en reell mulighet til å endre på rekkefølgen på valglistene ved å gi personstemmer til de enkelte kandidatene. Jeg vil tro at det også kan være positivt for valgdeltagelsen.

Dagens bestemmelser i valgloven om personvalg ved stortingsvalg har vært uendret helt siden 1921. De gir i teorien en anledning til å gi kandidater en personstemme. og omkring 12 prosent av velgerne gjorde endringer på stemmeseddelen ved forrige stortingsvalg, men problemet er at ingen av endringene fikk noen betydning. Det har de så vidt jeg vet heller ikke fått ved noe valg etter 1921, rett og slett fordi terskelen for at velgernes synspunkter skal få betydning er satt alt for høyt.

Mens det fra 1921 og frem til i dag har vært slik at 50 prosent av velgerne må gjøre samme endring på en valgliste for at det skal få effekt, vil det nå være tilstrekkelig at åtte prosent av velgerne gir en personstemme til samme kandidat for at rekkefølgen blir endret. Når vi vet at over 40 prosent av velgerne retter listene ved kommunevalg så er det også svært sannsynlig at mange vil bruke den nye muligheten ved stortingsvalg. Og det er i så fall en bra nyhet for demokratiet vårt. For, som Jan Tore Sanner sier til TV 2:

"Jeg er overbevist om at det kommer til å endre sammensetningen av Stortinget, det kommer til å gi et større engasjement og føre nye dimensjoner inn i valgkampen. Parti og politikk er viktig, men det er også viktig med hvilke personer som representerer velgerne på Stortinget, sier Sanner."