tirsdag 22. mars 2016

En mer alvorlig trussel

VGs Frithjof Jacobsen har en tankevekkende og god, men også bekymringsfull kommentar til de avskyelige terrorhandlingene i Brussel i dag. Han skriver at dersom det er slik at det samme nettverket står bak terroren i Brussel nå og massakren i Paris i november så her vi en ny og mer alvorlig situasjon i Europa.

At det har vært en kobling mellom terroristene i Paris og miljøer med ISIL-tilknytning i Brussel har vært offentlig kjent og EU-hovedstaden Brussel har derfor vært mer eller mindre beleiret av soldater og politi i lengre tid, En antatt hovedmann bak angrepet i Paris ble arrestert bare for noen dager siden, Men det hjalp ikke. Jacobsen skriver:

"Men, det hjalp ikke. Terroren rammet igjen. Nå skjer det med så jevne mellomrom at det gir mening å si at Europa er under angrep. Det er ikke institusjonene eller samfunnstoppene som rammes, de er rimelig nok beskyttet godt. Det er det vanlige livet til vanlige mennesker som er terroristenes mål. Folk på vei til jobb eller ferie. Mennesker som er ut for å hygge seg. Folk som rett og slett lever vanlige liv i europeiske storbyer. Disse livene må beskyttes. Den grunnleggende kontrakten i en stat er at de som bor i gir staten monopol på tvang og voldsmakt i bytte mot trygghet."

Det er i følge sikkerhetseksperter en ny situasjon at et allerede kjent terroristnettverk klarer å gjennomføre to slike angrep etter hverandre. Til nå har de pleid å bli ødelagt raskt etter det første angrepet. Men dersom det nå er blitt slik at ISIL har en etablert organisasjon i Europa med kapasitet til å gjennomføre gjentatte angrep mot sivile mål, i ulike europeiske storbyer, har Europa en langt større utfordring enn før. The Economist skriver også om dette i sin nettutgave i kveld, med tittelen: "The Brussels attacks show that Islamic State is still growing in ambition and capability":

"But perhaps the biggest worry is the discovery that IS's network in Belgium, and perhaps across Europe, is so extensive. To be able to conduct serial complex attacks—such as the multiple bombings in Brussels’ international airport and metro system, which killed at least 34 people on the morning of March 22nd—suggests IS can draw on perhaps hundreds of supporters, some of whom have reliable bomb-making expertise and know how to communicate securely."

The Economist holder frem USAs opprydning i sine sikkerhetstjenester etter september 2001 og Storbritannias langvarige innsats for å bekjempe terror fra IRA som gode eksempler på at det er mulig å vinne kampen mot terroristene. Men minner samtidig om at det er mye som gjør at Europa har et vanskeligere utgangspunkt, blant annet når det gjelder hvilke virkemidler det europeiske samarbeidet har til sin disposisjon. Dette blir det helt sikkert debatt om fremover, mener The Economist:

"Europol, the law-enforcement agency of the EU, does a useful job in facilitating information exchange and analysis. But it has no executive powers to carry out investigations and has an annual budget of around €100m ($112m). The threat from IS is belatedly forcing national intelligence agencies to co-operate in ways they have not previously done, but there is a huge range in capabilities and IT systems, some pretty antiquated, that cannot yet share data effectively. Another question that may need to be answered at the European level is whether mass data collection on the American model is acceptable in terms of privacy and human rights."