onsdag 9. mars 2016

59 058 fødsler i Norge i 2015

Befolkningsstatistikk er interessante saker og i dag kom statistikken for antall fødsler i Norge i 2015. Tallene viser at det ble født 59 058 barn i fjor. Dette er et litt lavere tall enn for fem år siden og litt høyere enn for ti år siden, men hovedbildet er at siden omkring 1990 er født rett under eller rett over 60 000 barn i året i Norge. Og fordi befolkningen har økt med en million mennesker siden 1990 har fødselstallet relativt sett sunket. Derfor har SSB valgt overskriften "Laveste fruktbarhet på 30 årpå sin nyhetssak der de presenterer tallene.

I tabellene kan vi også lese at mødre i dag i gjennomsnitt er 28.9 år når de får sitt første barn, mens de i 1990 var 25,5 år. Vi ser også at 26 600 barn ble født av samboende mødre, 25 186 av gifte mødre og 7272 av enslige mødre. Gifte mødre har ikke vært i flertall siden før 2000.

Når man jobber i et kommunaldepartement og er opptatt av kommunenes fremtid er det jo slik at man må se ekstra nøye på hvordan de over 59 000 fødslene fordeler seg på norske kommuner. Hvor er det for eksempel så mange fødsler hvert år at årskullet er større enn en hel skole og kanskje stor tilflytting av nyetablerte i tillegg, slik at diskusjonen om hvordan man skal skaffe nok barnehageplasser og skoler er et tilbakevendende tema i kommunestyret? Og i hvilke kommuner er det så få fødsler at et helt årskull ikke en gang er i nærheten av å fylle en skoleklasse?

Vi kan begynne med kommunene som hadde flest fødsler i 2015. Her er Oslo suverent på topp med 9899 fødsler. I Bergen ble det født 3527 barn og i Trondheim 2307 barn. I ytterligere fire kommuner ble det født over 1000 barn i 2015: Stavanger, Bærum, Sandnes og Kristiansand. Og det ble født over 500 barn i Tromsø, Drammen, Fredrikstad, Skedsmo, Asker, Bodø, Sarpsborg, Ålesund, Skien og Karmøy.

I motsatt ende av listen har vi noen kommuner der man kan risikere at årets nyttårsbarn enkelte år ikke blir født før etter sankthans. Lavest fødselstall hadde Utsira kommune, der det er bor 200 innbyggere, med null fødsler. I Rømskog og Leka var det to fødsler og i Stordal, Modalen, Røyrvik og Namsskogan var det tre fødsler i 2015. Slik kan man fortsette oppover listen. I 59 norske kommuner ble det født 10 barn eller færre i 2015 og i 146 kommuner ble det født 25 barn eller færre.

Og det er jo her en av de viktigste langsiktige utfordringene for mange kommuner ligger. Det er fullt mulig å vedta at man skal bestå som egen kommune, men det er vanskelig å vedta at det skal bli født nok barn til å fylle en barnehage eller en skole. Hvis fødselstallet faller fordi mange av de potensielle foreldrene velger å flytte andre steder for å få utdanning og arbeid, og en stadig større andel av innbyggerne blir pensjonister, så er det verdt å tenke igjennom hva det vil bety på lang sikt. Og på hva som vil kreves for å snu utviklingen.