torsdag 3. mars 2016

Nationens ønsketenkning

Som jeg har skrevet om her på bloggen et par ganger før, har den lille avisen Nationen ofte interessante undersøkelser og meningsmålinger, men de kommer stadig opp i problemer med å gi en presis fremstilling av resultatene de selv avdekker. I april 2014 skrev Nationen for eksempel en artikkel med overskriften "AP knuser Høgre" om en måling der Høyre hadde 28 prosent og Høyre og FrP til sammen ville fått flere stortingsrepresentanter enn ved valget i 2013, mens SP og SV var nede på sperregrensen. Jeg tror sjelden det har vært et så stort borgerlig flertall som i den målingen.

Men det er når målingene handler om kommunereform at Nationen virkelig sliter med å skille egen ønsketenkning fra de resultatene målingene faktisk viser. I april 2015 hadde Nationen overskriften "Folk ønsker ikke store kommuner" over en artikkel om en meningsmåling som viste at bare 25 prosent ønsker dagens 428 kommuner, mens hele 63 prosent av innbyggerne svarte at de vil ha færre og større kommuner.

At kommunereformen nå går sin gang og stadig flere kommuner forhandler frem intensjonsavtaler om sammenslåing ser ikke ut til å gjøre Nationen mindre fast i troen på at lite skjer, 12, januar i år var overskriften i Nationen "Kommuner lunkne til sammanslåing" i en artikkel der det ble hevdet at bare to prosent har sagt ja til sammenslåing, noe som skulle tilsvare omtrent åtte kommuner.

Hvis det var slik at bare to prosent sa ja til sammenslåing midt i januar skulle man kanskje tro at Nationens helt ferske måling som forteller at bare to måneder senere svarer hele 39 prosent av ordførerne ja og 18 prosent "vet ikke" på spørsmålet "Ønsker du at din kommune skal bli slått sammen med en eller flere nabokommuner?" ville bli presentert som en helt sensasjonell opptur for kommunereformen. Men også her velger Nationen å fremstille tallene som et slags nederlag for prosessen, selv om tallene viser at det nå er under halvparten av ordførerne (43 prosent) som svarer at de er mot en sammenslåing av egen kommune.

Hvordan stemmer så dette resultatet med det som faktisk skjer ute i kommunene? Den beste oppdaterte oversikten over hva status er for kommunereformen finner man i Kommunal Rapport. På nettsidene deres har de løpende oppdatering hver gang kommuner starter forhandlinger, vedtar intensjonsavtaler eller beslutter sammenslåing. Og status nå i følge det oppdaterte kartet er at 11 kommuner har søkt om sammenslåing, 89 kommuner er enige om intensjonsavtale og 148 er i en forhandlingprosess. I 122 kommuner utredes det fortsatt, men dette antallet går ned etter hvert som kommunene går fra utredninger og over i en forhandlingsfase. Og det er bare 58 av 428 kommuner som verken forhandler eller utreder.