søndag 20. mars 2016

Legatum Prosperity Index 2015

Sist jeg blogget om den britiske tenketanken Legatums Institutes kåring av verdens mest velstående land var høsten 2009. Da var det Finland som toppet listen, foran Sveits, Sverige  Danmark og Norge. Nå, seks år etter, er det Norge som topper listen foran Sveits, Danmark, New Zealand og Sverige. Finland er nede på niende plass i 2015.

Men, rent bortsett fra at det alltid er hyggelig at Norge er høyt oppe på slike lister, hva der det denne rangeringen måler? På nettsiden der Legatum presenterer sin rangering skriver de litt om hvordan dette ikke bare handler om harde økonmiske indikatorer, men også om andre og mykere indikatorer for å måle livskvalitet:

"Is a nation's prosperity defined solely by its GDP? Prosperity is more than just the accumulation of material wealth, it is also the joy of everyday life and the prospect of an even better life in the future. This is true for individuals as well as nations. The Prosperity Index is the only global measurement of prosperity based on both income and wellbeing. It is the most comprehensive tool of its kind and is the definitive measure of global progress."

Som vanlig når slike rangeringer presenteres nå for tiden så er den utstyrt med en interaktiv nettside der man kan studere alle landenes plassering på de i alt åtte indikatorene. Norge topper ingen av de åtte indikatorene, men det er en topp ti plassering på alle åtte som sikrer plassen i toppen. På økonomi er for eksempel Norge nummer fire, bak Singapore, Sveits og Kina. På indikatoren entrepreneurship and opportunity ligger Norge på femte plass bak Sverige, Danmark, Sveits og Island. Og når det gjelder utdanning ligger Norge på en overraskende høy femte plass bak Australia, Canada, Danmark og Nederland. Men da forstår man jo også at det som veier tyngst verken er flest verdensledende universiteter (da ville USA og UK være på toppen) eller best PISA-resultater (da ville Finland vært på topp), men at flest mulig har tilgang til utdanning på alle nivåer.

Aller høyest ligger Norge på indikatoren "social capital" med en andreplass, bak New Zealand, en indikator som både søker å måle graden av tillit i samfunnet, oppsluning om frivillighet og verdimessig forankring, mens Norge på indikatoren "personal freedom" er på en tredjeplass bak Canada og New Zealand. Her måles folks toleranse for ulike annerledesheter i samfunnet sammen med hvor stor frihet folk opplever på noen utvalgte områder.

Nytt av året er også en "special report" om Norden som har fått navnet "Struggling vikings" og som beskriver hvordan det til tross for at alle de nordiske landene ligger nær toppen av listen (av 142 land er den dårligste nordiske plasseringen Island på 12. plass), så er det slik at de nordiske landene faller på den økonomiske indikatoren og grunn til å være i hvert fall litt bekymret..