torsdag 22. januar 2015

Digital postkasse tas i bruk

Tirsdag var en viktig merkedag for oss som er opptatt av forenkling, forbedring og digitalisering av offentlig sektor. Da tok NAV, som første store statlige etat, i bruk den nye digitale postkasseløsningen for digital post fra det offentlige til innbyggerne. KMD har i sakens anledning laget en pressemelding som sier at:

"I dag tar NAV som første store, offentlige etat i bruk den digitale postkassen og starter utsendelse av brev digitalt. – Digital post er et viktig steg på veien til en enklere hverdag for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 20. januar begynner NAV å sende utbetalingsblanketter digitalt til alderspensjonister og uføretrygdede som bruker digital postkasse. I løpet av 2015 vil store deler av staten begynne å sende brev digitalt til deg og meg."

I løpet av året vil omkring 30 statlige etater og mange kommuner ta i bruk den digitale postkasseløsningen, og mange flere vil komme til i 2016. De statlige virksomhetene som er høyest prioritert i første fase er de som i dag fortsatt sender papirpost til borgerne. For staten sender fortsatt ut 125 millioner papirbrev i året og bruker en milliard kroner på porto. 

For egen del er det også godt å konstatere at en markedsbasert løsning på offentlig sektors behov for å kommunisere på en mer moderne og brukervennlig måte har vunnet fram, slik jeg har argumentert for i noen år her på bloggen, også lenge før jeg ble statssekretær i KMD. I februar 2012 vurderte en rapport fra DIFI tre ulike alternativer for å sende digitale meldinger til privatpersoner. Jeg var misfornøyd med at rapporten ikke gikk langt nok i å anbefale bruk av løsninger som på det tidspunktet var lansert i markedet, men der myndighetene likevel nølte med å ta dem i bruk, og jeg skrev dette i bloggen:

"Kommunene sender ut sine skjemaer som brevpost. Sykehus innkaller pasienter og sender ut epikriser via brevpost. Og det finnes mange andre eksempler på viktige dokumenter som det ville være både lang raskere og langt sikrere å motta med Digipost eller en annen tilsvarende digital postkasse, men som vi fortsatt får tilsendt på papir. Vi trenger politikere som sørger for at stat og kommune tar i bruk slike tjenester slik at vi kan få sikker og digital tilgang til ting som i dag kommer på papir i postkassen. Man trenger ikke være redd for at dette skal føre til et nytt monopol på digital post. I tillegg til Posten Norges Digipost er det også lansert en tjeneste som heter eBoks.no. Denne tjenesten er eid av Posten Danmark og Nets, som igjen er eid av norske og danske banker i fellesskap. I Danmark er eBoks etter ti års drift blitt en stor tjeneste som har 3,5 millioner private brukere og 125 000 brukervirksomheter. I 2011 distribuerte de 185 millioner dokumenter. Danskene ligger i dag langt foran Norge på dette området."

I april 2012 var jeg derfor veldig tilfreds her på bloggen da den forrige regningen la frem et dokument om digitalisering av statsforvaltingen og hadde konkludert med at det skulle etableres en ordning der innbyggerne kan ha en sikker digital postkasse for å ta imot digital post fra det offentlige. På det tidspunktet var heller ikke den endelige modellen for dette klar, den er blitt ytterligere konkretisert senere og så utviklet til det som nå er blitt en fungerende postkasseløsning for digital post fra stat og kommune. Nå har vi kommet dit at alt ligger ligger til rette og den digitale plattformen er der. Men det å ta den i bruk kommer ikke av seg selv, det vil kreve gjennomføringskraft.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar