onsdag 7. januar 2015

Norge blir høyere

"Nå blir Norge høyere" skrev Aftenposten 2. januar og slo blant annet fast at Oslo fra nyttår har blitt 32 cm høyere enn før. Nå kunne man jo tenke at gladnyheten her er at regjeringen har besluttet at Norge skal være høyere enn før, men den egentlige gladnyheten i dette er at vi er i ferd med å innføre et nytt og mer korrekt måte å måle den virkelige høyden over havet.

Det å måle høyde har selvfølgelig en lang historie i Norge og har blant annet blitt drevet av Norges Geografiske Oppmåling, som fra 1986 har vært en del av Kartverket. Og på kartverkets nettsider kan man lese mer om svakhetene i dagens system og hvordan innføringen av det nye høydesystemet NN2000 vil gi korrekte høydedata. De skriver:

"Høydesystemet er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet (moh.) for eksempel et fjell eller en innsjø ligger. Norge hever seg fremdeles etter istiden. Høyden endrer seg med opptil 5 millimeter i året, men endringene varierer i ulike deler av landet. Dagens høydesystem heter NN1954. Det står for «normal null av 1954». Dette er et 60 år gammelt system som inneholder betydelige mangler og svakheter. Enkelte steder er høydeangivelsene mer enn 30 centimeter for lave. Det er en konsekvens av at NN1954 ikke er blitt korrigert for landhevingen de siste 60 årene. Derfor trenger Norge et nytt høydesystem. Det har fått navnet NN2000. Alle målinger som benyttes til å realisere systemet, er korrigert til år 2000. Det betyr at all landheving fremover blir korrigert med moderne beregningsteknologi (landhevingsmodell). Vi innfører et høydesystem som vil vare i mange år, uten behov for endringer."

I Aftenpostens artikkel kan vi også lese i en egen faktaramme om hvordan Oslos system for å beregne høyde over havet har endret seg også tidligere. De hadde et eget høydesystem fra 1889 som tok utgangspunkt i Oslo Havnevesens målinger av tidevann, men fikk et nytt høydesystem i 1927 som senket Oslo med 11 cm: 

"Rundt 1927 skiftet Oslo høydesystem til Normal Null/Oslo lokal høyde, trolig pga. bygningsloven av 1924 som i § 25 sier at «… Enn videre bør høydemålingen søkes tilknyttet landets presisjonsnivellement…». Skifte av høydesystem i 1927 medførte at alle eldre høydeangivelser i Oslo måtte reduseres med ca. 11 cm."

Men siden 1927 har landhevingen som fortsatt pågår etter siste istid vært betydelig og vi er derfor i ferd med å innføre et nytt system i form av en høydemodell som skal ta hensyn til fremtidig landheving. Og for de som måtte lure på om dette er viktig for noen, utover at oppføring i leksikon og svar i spørrekonkurranser bør være riktige, så er dette noe som har stadig større betydning. Både byggebransjen, samferdselssektoren, planmyndigheter og mye annen næringsvirksomhet er helt avhengige av korrekte kartdata, der høyde er nødvendig del. Og med stadig flere digitale verktøy som forenkler og effektiviserer arbeidet er det enda viktigere å ha digitale kart som inneholder riktige opplysninger.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar