lørdag 10. januar 2015

Forenkling for 220 000 virksomheter

Om A-ordningen i Digi.no
Fredag ettermiddag var jeg tilstede da ledelse og it-medarbeidere i tre store statlige etater, Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå, skulle feire lanseringen av A-ordningen, et stort og viktig forenklingstiltak i offentlig sektor som vil gjøre hverdagen enklere for 220 000 bedrifter og andre arbeidsgivere. Jeg håper de fikk en fin feiring utover kvelden, for det har de virkelig fortjent.

Enkelt forklart handler dette om at arbeidgivere som tidligere måtte fylle ut fem forskjellige skjemaer til tre ulike etater, på ulike tidspunkter, nå skal rapportere dette i en samlet månedlig rapportering. Skatteetaten skriver på nettsidene sine:

"Alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser slipper fra i år å rapportere lønns- og ansettelsesforhold på fem forskjellige skjemaer til tre etater. I stedet skal arbeidsgiverne rapportere alle opplysningene elektronisk i en felles månedlig melding. Rapporteringen vil nå skje som en integrert del av arbeidsgivernes naturlige oppgaver. A-ordningen forventes å spare arbeidsgiverne for anslagsvis 600 millioner kroner hvert år."

Det er i hvert fall tre viktige ting som fortjener å bli løftet frem når et så stort statlig it-prosjekt, der en rekke medarbeidere fra de tre etatene og en rekke underleverandører har stått på i tre år, har kommet i mål.

Det første er vi oppnår det som er aller viktigst, en enklere hverdag for store og små virksomheter som slipper å rapportere de samme opplysningene flere ganger. Når 220 000 arbeidsgivere må bruke unødvendig mye tid på å gi opplysninger som noen andre i staten allerede har så koster det til sammen veldig mye tid og penger. 600 millioner kroner hvert eneste år i følge de samfunnsøkonomiske analysene. At bedrifter i stedet kan bruke mer tid på kundene sine, på produktutvikling og på sine ansatte er viktig. Men det er også viktig at en etat som NAV kan bruke færre timer på å samle og kontrollere opplysninger og, som NAV-direktør Joachim Lystad sa på markeringen i går, så frigjør det også tid og ressurser som kan brukes på viktigere oppgaver, som å hjelpe flere til å komme inn i arbeidslivet.

Det andre vi oppnår er at dataene som kommer inn blir både ferskere og riktigere, noe som er viktig for at Skatteetaten skal gjennomføre riktig skattetrekk og NAV skal utbetale riktige ytelser, men som også er også viktig i innsatsen for å avsløre ulovligheter i form av svart arbeid, skatteunndragelser og misbruk av trygdeordninger.

Og for det tredje er dette et viktig offentlig digitaliseringsprosjekt. Det er et prosjekt som har vært utfordrende fordi det krever et samarbeide mellom tre store statlige etater, og veldig mange leverandører, men som likevel har levert på tid og under budsjett. Skattedirektør Hans Christian Holte sier dette til Digi,no om jobben som er gjort:

"Vi har selv utviklet den tekniske løsningen og har jobbet i åtte utviklingsteam fordelt i Oslo og Grimstad. A-ordningen er første ledd i det å ta i bruk en modernisert arkitektur, sier Holte. Det er synd å si det, men det er ikke levert på tid og budsjett. Det er levert på tid og under budsjett. Opprinnelig var det budsjettert til 619 millioner kroner. Nå styrer prosjektet 70 millioner kroner under det. Det blir billigere enn forventet, sier skattedirektøren muntert."

Det er en del oppmerksomhet rundt statlige it-prosjekter som ikke leverer i henhold til plan og budsjett. Det er helt naturlig, for vi må være opptatt av å lære av feil slik at de ikke blir gjentatt.Men det er minst like viktig å lære av de prosjektene som lykkes og som ikke får like mye oppmerksomhet. Hva er det de har gjort i dette kompliserte prosjektet som har gjort at de har kommet i mål i henhold til tidsplanen og under budsjettet? Hvordan har de planlagt, ledet og organisert, og hvordan har de tatt vanskelige beslutninger? 

Dersom folk skal ha tillit til at offentlig sektor evner å gjennomføre store digitaliseringsprosjekter  og klarer å hente ut gevinstene i form av enklere og bedre offentlige tjenester, må vi synliggjøre at det er er fullt mulig. Jeg håper derfor  mange vil være interessert i å lære mer om de erfaringene som er gjort i A-ordningen, et av de store digitaliseringsprosjektene i offentlig sektor.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar