mandag 15. desember 2014

Regjeringens nye nettsider

I dag har regjeringens og departementenes nettsider på Regjeringen.no kommet i en ny og mer moderne drakt. Når man går inn på forsiden og på de ulike departementenes forsider, for eksempel Kommunal- og moderniseringsdepartementets forside, vil man se at de er betydelig forenklet, med færre knapper og tydeligere valgmuligheter, slik at det blir lettere å finne frem til det man er på jakt etter.

I tillegg til å ha en mer fremtredende boks for søk oppe i høyre hjørne, er det under ulike menyvalg laget filtreringsmuligheter som skal gjøre det lettere å finne det man leter etter. I omtalen av  av hva som er gjort med nye regjeringen.no på de nye nettsidene står det dette om "kjerneinnhold":

"Det viktigste innholdet på regjeringen.no har alltid vært regjeringsdokumenter, NOUer og høringer. Dette er innhold som gir innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skaper engasjement i demokratiske prosesser. Dette kjerneinnholdet presenterer vi mye bedre i den nye løsningen. Ikke minst ønsker vi å visualisere og gi innblikk i komplekse saksganger og prosesser over tid. Løsningen for innlevering av elektroniske høringssvar innebærer en vesentlig forenkling både for høringsinstansen og for departementene."

Det siste som er nevnt i dette sitatet er en viktig nyskaping. De nye nettsidene sørger for å senke terskelen for å komme med synspunkter på ulike forslag som er sent ut på høring fra regjeringen og utredninger som er levert til regjeringen, ved å legge til rette for digitale høringssvar. Hele listen over saker som er ute på høring akkurat nå er her. Og den første høringen som er lagt ut på nettsidene etter denne forenklingen er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og handler om "Faggrupperapport - Forenkling av utmarksforvaltningen”, med høringsfrist 27. februar 2015.

I tillegg til å være et godt verktøy for å navigere i saksgangen i aktuelle saker og finne frem til viktige dokumenter, er det på forsiden til regjeringen.no kommet en mer synlig knapp som leder til offisielt fra statsråd, der innholdet oppdateres etter møter i Statsrådet, som vanligvis foregår på fredager på slottet. Men det er også fremtredende knapper for mer tidløs informasjon mange bruker, som statens reiseregulativ, oppdaterte lønnstabeller i staten og oversikt over ansatte i departementene.

Fordi sidene er helt nye er det helt sikkert noe som ikke fungerer helt som det skal i starten eller kunne vært løst på en bedre måte. Her kan brukerne bidra. Det er fint om det kommer tips, synspunkter og ønsker. Gjerne på skjemaet nederst på denne siden. Eller på epost til redaksjonen.