onsdag 10. desember 2014

Drammen+Svelvik=sant

Jeg har hørt flere folk fra Buskerud si at diskusjonen der om kommunereform har gått tregere enn andre steder, men det var ikke inntrykket jeg fikk på møtet på fylkeshuset i Drammen tirsdag. Det var veldig oppmuntrende å møte ordførere og rådmenn fra hele fylket og oppleve en stor vilje til å diskutere de problemstillingene ekspertutvalget trekker opp om hva som kreves for å flytte flere oppgaver til kommunene og om samspillet mellom kommuner og regioner om regionale oppgaver.

Ekspertutvalgets leder Signy Vabo og jeg innledet, og så deltok vi i en paneldebatt med ordførerne i Hol, Sigdal, Røyken og Lier, fylkesordføreren i Buskerud, fylkesmannen i Buskerud og fylkesjefen i NAV Buskerud. De nevnte ordførere representerer kommuner med veldig forskjellig befolkningsstørrelse og areal, og har derfor litt ulike utfordringer. Det som i hvert fall er blitt tydelig er at ekspertutvalgets sluttrapport (som jeg blogget om her) har satt fart i debatten om kommunereform og nye oppgaver i mange byområder. Slik er det også i Drammen og kommunene rundt, der dagens kommunegrenser går på kryss og tvers av en byregion i kraftig vekst.

Derfor kom det et viktig høydepunkt helt på slutten av møtet da ordfører Jonn Gunnar Lislelid i Svelvik og ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen gikk sammen på talerstolen og slo fast at Svelvik og Drammen snart vil slå seg sammen til en ny kommune. De skal diskutere en del praktiske spørmål før de er i mål, men ga begge uttrykk for at det ikke er noen tvil om hva resultatet blir. Og at det ikke er en stor kommune som sluker en liten, men et felles ønske om å bygge noe nytt sammen, Svelvik kommune, med sine 6500 innbyggere, har laget noen fine nettsider om kommunereformprosessen i Svelvik.

Der kan man blant annet lese en felles presentasjon gruppelederne i Arbeiderpartiet og Høyre har laget til kommunestyret som forteller om en innbyggerundersøkelse der 79 prosent av innbyggerne er for en kommunesammenslåing og at 72 prosent mener det er riktig at det skjer med Drammen. De har også lagt ut en powerpoint-presentasjon Geir Vinsand holdt i et felles formannskapsmøte i Svelvik, Sande og Drammen i oktober om utfordringer og muligheter i regionen. Her finner man også noen veldig gode og illustrerende kart.

Drammen og Svelvik ligger i dag i to forskjellig fylker, Buskerud og Vestfold, men det de har tenkt å gjøre nå er et godt eksempel på at også fylkesgrenser kan endres dersom det gir en kommunestruktur som er bedre i stand til å levere tjenester til innbyggerne og løse viktige samfunnsutviklingsoppgaver. Politikerne i Svelvik og Drammen er langt fra trege, men har tvert imot lagt opp til en fremdrift som gjør at dette kan bli en av de første kommunesammenslåingene som gjennomføres i denne kommunereformen.