lørdag 6. desember 2014

Billigere olje

Oljeprisen har falt fra 115 dollar fatet i juni til omkring 70 dollar fatet nå. Det er en nedgang på hele 40 prosent og en ganske dramatisk utvikling for bedrifter og land som er oljeavhengige. Norge er naturligvis blant de landene som merker disse negativene konsekvensene, men som jeg blogget om i slutten av oktober, da oljeprisen var rundt 85 dollar, så er det betydelig verre for en del andre oljeproduserende land i verden som har vært mindre flinke til å spare.

Men som The Economist minner oss på lederartikkelen "Sheikhs v shale" i siste nummer, er det slik at det for befolkning og næringsliv i det meste av verden, og for verdensøkonomien som helhet, er klart flere foredeler enn ulemper med lavere oljepriser, Dessuten bidrar USAs nye private oljeprodusenter til at oljevirksomhet blir en mer normal og mindre politisert bransje. The Economist skriver:

"This near-40% plunge is thanks partly to the sluggish world economy, which is consuming less oil than markets had anticipated, and partly to OPEC itself, which has produced more than markets expected. But the main culprits are the oilmen of North Dakota and Texas. Over the past four years, as the price hovered around $110 a barrel, they have set about extracting oil from shale formations previously considered unviable. Their manic drilling—they have completed perhaps 20,000 new wells since 2010, more than ten times Saudi Arabia’s tally—has boosted America’s oil production by a third, to nearly 9m barrels a day (b/d). That is just 1m b/d short of Saudi Arabia’s output. The contest between the shalemen and the sheikhs has tipped the world from a shortage of oil to a surplus."

Et prisfall på 40 dollar flytter i følge The Economist 1 300 milliarder dollar fra produsenter til forbrukere. For en gjennomsnittsamerikaner tilsvarer verdien av denne reduserte drivstoffregningen en lønnsøkning på to prosent. Det er jo gode nyheter for en verdensøkonomi som har mistet mye fart i det siste.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar