søndag 7. desember 2014

Om nødvendig omstilling

Sigvald Sveinbjørnsson i Bergens Tidende har intervjuet statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet om konkurransevilkår, skattenivå, fordelingspolitikk og mye annet viktig. Hovedpoenget hans er at vi må sette igang med viktige endringer nå dersom vi skal være bedre i stand til å møte en fremtid der vi vil ha færre yrkesaktive pr pensjonist og også en lavere oljeproduksjon enn i dag.

På spørsmålet om hva dagens regjering egentlig gjør for å omstille det norske samfunnet svarer Jon Gunnar Pedersen med denne helt glimrende beskrivelsen:

"Jeg pleier å si at en blåblå regjering er stort sett en rødgrønn regjering, men med kommunereform. Ja, og politireform. Og reform av hvordan vi bygger veier og jernbane. Og helsereform. Uførereform. Reform av skatteinnkrevingen. Etterutdanningsløft og kvalitetssatsing i skolen. Vi ønsker omstilling i jord- og skogbruk. Endring i arbeidsmiljøloven. Og nå har vi begynt også på skatteformen. For å nevne noe. Summen av de grepene vi gjør for å ruste Norge bedre for fremtiden begynner å bli ganske bra."

Og til denne listen kan man gjerne føye til langtidsplan for forskning, reform av strukturen i høyere utdanning, ny avtale om inkluderende arbeidsliv og forenklinger i Plan og bygningsloven. Og dessuten en rekke store og små tiltak som fornyer, forenkler og forbedrer offentlig sektor ved å forenkle regelverk og fjerne tidstyver slik at vi kan bruke ressursene og kompetansen der den trengs mest.