tirsdag 9. desember 2014

Verdien av ulovlig handel

Jeg kom nylig over grafen til høyre i nettarkivet til The Economist. Den er fra i fjor og gjør et forsøk på å beregne den årlige verdien av handel med ulike ulovlige varer. Nettopp fordi handelen er ulovlig, og man ikke betaler toll og moms og slike ting, er det naturligvis vanskelig å beregne slike verdier nøyaktig, men dette er i hvert fall et kvalifisert forsøk på å finne troverdige tall.

Øverst på omsetningsoppen for ulovligheter finner vi narkotikahandel, der den globale omsetningen er anslått til 320 milliarder dollar i året. Ikke langt bak kommer salg av piratprodukter og forfalskninger, som har en omsetning på 250 millarder dollar.

De øvrige illegale bransjene ligger et godt stykke bak de to største. De neste på listen er menneskehandel med 32 mrd USD, ulovlig handel med ville dyr (19 mrd USD), ulovlig oljehandel (11 mrd USD), ulovlig fiske (10 mrd USD) og ulovlig handel med tropisk tømmer (10 mrd USD).