torsdag 2. oktober 2014

Stor uttelling for Simula-forskere

Omtale på NHO.no
Norge bruker mye penger på å delta i EUs store forskningsprogram Horizon 2020 og det er naturligvis en viktig målsetting at norske forskningsmiljøer og bedrifter skal hevde seg godt og hente mye penger tilbake til prosjekter med norsk deltagelse. Det er ikke nødvendigvis lett når man konkurrerer med de beste fra hele Europa.

Derfor var det veldig gledelig å se at forskerne på ikt-forskningssenteret Simula Research Laboratory på Fornebu har hatt en helt enestående suksess med sine søknader om ikt-prosjekter. Denne gladnyheten om norsk suksess ute har vel druknet litt i OL-debatten, men fortjener å få mye oppmerksomhet. Simula skriver dette på sine egne hjemmesider under overskriften "Unprecedented EU project turnout for Simula":

"Simula Research Laboratory has been granted four projects through the EU-financed Horizon2020 programme, the largest historical investment in research and innovation by the EU. Simula is the coordinator of three projects and technical coordinator of the fourth, and the financial frame of all four projects totals approximately 124 MNOK. The most competitive calls for proposal have a success rate of about 5.7% granted projects. Overall, Simula has achieved an unprecedented 40% success rate, as four out of ten projects have been granted, in comparison with the global success rate of 12.8%. By participating in this call for proposal, Simula has ensured its participation in the development of ICT-related research and technology in Europe in the years to come."

Som Teknisk Ukeblad skriver i sin artikkel om dette er det bare 12 prosent av alle søknadene om forskningsmidler som blir innvilget av EU, så når Simula har levert inn ti søknader og har fått tilslag på fire prosjekter, med en samlet økonomisk ramme på 124 millioner kroner, er det utrolig sterkt. Disse forskningsprosjektene handler om viktige områder som pålitelighet og sikkerhet i datanettverk, stabilitet i mobile bredbåndsnett, applikasjoners evne til å utnytte nye funksjoner i nettet og teknologi for digitale effekter i filmproduksjon. Dette er en langsiktig investering som posisjonerer norske ikt-miljøer blant de beste innenfor internasjonal teknologiutvikling og forskning.

Forskningsmiljøet på Simula viser at det er mulig å være lokalisert i Norge og være ledende i Europa på det de driver med. Så regner jeg med at andre med ambisjoner om å nå opp vil prøve å lære av det Simula gjør slik at vi får mange flere norske forskningsprosjekter som når opp i EUs Horizon 2020. Og når jeg er i gang vil jeg også reklamere for regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU, som sier noe om myndighetenes og Forskningsrådets virkemidler.