onsdag 22. oktober 2014

1000 år med grenseforandringer i Europa

For oss som er opptatt av de lange linjene i samfunnet og historien er denne videoen jeg kom over på YouTube et funn. Den viser i løpet av tre minutter hvordan europeiske grenser har blitt flyttet på gjennom de siste tusen årene, ofte som et resultat av kriger, men noen ganger som et resultat av fusjoner i europeiske kongehus eller andre store politiske veivalg. Det er et travelt kart, spesielt i Tyskland og Italia, som ikke hadde noe som lignet på dagens politiske kart før siste del av 1800-tallet.En alvorlig mangel ved kartet må riktignok nevnes, og er ganske åpenbar for oss som bor i Norge. De som har laget kartet har klippet Europa kraftig i kantene, spesielt i nord, slik at store deler av Norge, Sverige og Finland ikke er med og grenseendringer som kom som et resultat av kriger eller politikk i vår del av Europa ikke er synliggjort fullt ut. Og Island, Grønland, Færøyene, Malta og Kypros er ikke med på dette kartet i det hele tatt.