tirsdag 7. oktober 2014

Verdens beste land - for de eldre

Global Age Watch
Jeg kom nylig over nettsiden Global Age Watch Index 2014 som vurderer hvilke av verdens land det er best å bo i når man blir gammel . Interessante fakta om ulike land, og så er det jo hyggelig å konstatere av Norge topper denne listen, litt foran Sverige, Sveits, Canada og Tyskland.

For oss som er litt nerdete når det gjelder slike lister og rangeringer, er det godt å se hvor mye arbeid som er lagt inn i å visualisere og forklare dataene i dette materialet. De har selvsagt laget en liste som rangerer alle landene, fra Norge på 1. plass til Afghanistan på 96.plass, men man kan også også studere resultatene på et klikkbart kart der man får opp informasjon om hvert enkelt land.

En mer avansert funksjon ligger i "compare countries", der man kan plukke ut de landene og de indikatorene man selv er mest opptatt av, og generere grafer som sammenligner akkurat det man er ute etter.I tillegg er det laget informasjonssider for hvert enkelt land, et Age Wach Report Card. Her er omtalen av Norge.

Hvor troverdig er så denne undersøkelsen? Det virker som miljøet som står bak har et solid og stort internasjonalt nettverk av store organisasjoner bak seg, som er betydelige i sine respektive hjemland. Det virker også som dataene de bruker er fra internasjonale kilder og holder bra kvalitet. Men like interessant er det jo å se på hvilke temaer og indikatorer som brukes for å lage et meningsfullt sammenligningsgrunnlag når man lager denne listen.

Rangeringen sammenligner land langs fire hovedtemaer. Det første er inntektssikkerhet, som ser på BNP pr innbygger, pensjonsordninger, fattigdom blant eldre og velferdsnivået. Andre temaer er helsesituasjonen, som inkluderer forventet levealder, forventningene til at en 60-åring skal ha god helse fremover og psykisk helse. Tredje tema er yrkesdeltagelse og utdanningsnivå. Og fjerde tema handler om trekk med samfunn og miljø som fremmer eller hemmer eldres inkludering, som adgang til kollektivtransport, fysisk sikkerhet og kontakt med venner og familie.

Relevante temaer med andre ord, og et spennende forsøk på å se på situasjonen for de eldre i ulike land. Og så er det jo ekstra morsomt med slike lister når Norge er på toppen.