tirsdag 1. juli 2014

Forenkler reiseregninger

Ansatte i staten gjennomfører over 400 000 jobbreiser i året. Når staten har utstyrt seg med to ulike regelverk for kostgodtgjørelse og syv ulike diettsatser kan man forstå at det har blitt brukt mye tid både på å fylle ut reiseregningene riktig og på å kontrollere at det som er fylt ut stemmer. Så mye tid at noen har regnet ut at det har kostet opp mot 600 kroner i administrasjonskostnader for hver reise som skal kontrolleres.

Som VG skriver om i dag er det derfor noen gevinster som kan hentes ut i form av frigjort tid for den enkelte ansatte og reduserte kostnader til kontroll ved å forenkle regelverket. VG skriver:

"Staten dropper nå kravet om kvittering fra sine ansatte på tjenestereise uten overnatting. Syv ulike diettsatser blir nå til tre faste godtgjørelser i et helt nytt reiseregulativ. Ifølge kommunalminister Jan Tore Sanner (H) trenger du nå bare å huske tre ulike satser på alle jobbreiser, fra 1.januar neste år: 280 kroner for fravær mellom seks og 12 timer, 510 kroner over 12 timer og 690 kroner for hvert døgn med overnatting. - Men det aller viktigste er at baguett-reglene forsvinner. De som reiser på rutinemessig faste oppdrag, trenger ikke lenger å ta vare på kvitteringene. I stedet innfører vi nå faste satser for kostgodtgjørelse uten overnatting innenlands, sier Sanner til VG, og krøller demonstrativt sammen en bakeri-kvittering.".

Dette er for øvrig også en god påminnelse om at digitalisering ikke er eneste vei til å forenkle og forbedre i offentlig sektor. Noen ganger er det bedre å fjerne kompleksitet enn å digitalisere den.