mandag 14. juli 2014

Da Harry møtte Preben

Dagens Næringsliv har i dag interessert seg for borgerlig samarbeid i praksis. Det at vi ikke bare snakker om samarbeid, man faktisk klarer å samarbeide om felles politikk og liker å jobbe sammen. Det er mulig det har vært vanskeligere å samarbeide på tvers av partier i regjering før, det vet ikke jeg. I hvert fall har det blitt et fint oppslag med Per Willy Amundsen og meg i DN (bare på papir og bak betalingsmur, tror jeg) i dag der vi snakker om hvordan vi opplever det gode samarbeidet i Høyre/FrP-regjeringen.

Skal man gjennomføre en ambisiøs regjeringsplattform må man se framover og være opptatt av det som skal gjennomføres, ikke bruke masse kalorier på å lete etter problemer som knapt finnes. I jobben som statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet er jeg avhengig av et godt samarbeid i eget departement, men veldig ofte må vi også samarbeide med politikere i andre departementer. Da er det helt avgjørende at vi snakker godt sammen og er opptatt av å finne løsninger. Det går veldig bra, og jeg går i hver fall ikke rundt og er mest opptatt av om den jeg samarbeider med tilhører det ene eller andre partiet når et problem skal løses.

Dagens Næringsliv har laget en "Harry møter Preben"-vinkling på saken, som selvsagt er relevant når to litt ulike kulturer skal finne tonen. Nå må det sies at denne kulturforskjellen ikke er fullt så endimensjonal som det av og til fremstilles, men det er mye bra humor i stereotypiene, for eksempel når det gjelder mat- og drikkevaner, bruk av wunderbaum i bilen eller evnen til å regne ut størrelsen på en taxfreekvote.

Det at vi ikke er i samme parti, men i to ulike partier, er naturligvis også uttrykk for at det er noen politiske forskjeller, men som vi sier i intervjuet er de vanskelige sakene avklart i regjeringsplattformen slik at vi kan konsentrere oss om å jobbe sammen for det vi er blitt enige om. Og det er veldig mye. Som jeg sier i intervjuet:

"- Avstanden mellom oss og mellom FrP og Høyre er mindre enn man skulle tro. Vi har det samme grunnleggende synet på at mer makt skal overføres fra staten til private, troen på markedsbaserte løsninger samtidig som vi skal styrke fellesgoder som skole, helse og vei. Til og med i miljøpolitikken er det slik at det ikke er stor uenighet, sier Chaffey."

Og det er grunn til å legge til at kombinasjonen av å ha en god regjeringsplattform i bunnen, der noen forutseende forhandlere løste veldig mye som ellers kunne blitt vanskelig, og et godt samarbeidsklima i regjeringsapparatet der vi er mest opptatt av å finne løsninger og av å gjennomføre det vi har lovet, gjør at vi får gjennomført veldig mye bra politikk sammen.