mandag 7. juli 2014

Færre smarttelefoner?

Da jeg våknet til NRK Dagsnytts morgensending mandag lurte jeg på om den teknologiske utviklingen enten hadde gått i revers eller om jeg virkelig var våken i det hele tatt. For det som ble presentert som en stor nyhet (fra 2:08 ute i sendingen) var at:

"Stadig fleire av oss kjøper telefonar av den gamle typen i staden for smarttelefonar. Det syner tall fra Elkjøp og Lefdal. Det kan væra bra for dei som er avhengige av mobiltelefonen, meiner psykolog".

Det siste poenget er litt rart. For selv om det skulle stemme at folk nå gir opp smarttelefonene sine og vender tilbake til ren taletelefoni, virker det nokså usannsynlig at det er de personene som er mest avhengige av å være på nett hele tiden som står i spissen for denne overgangen. Det er omtrent som å hevde at økt salg av Yatzy og Scrabble før påske bidrar til å redusere spillavhengighet. Det er kanskje en fin tanke, men den er litt vanskelig å tro på.

Men det mest interessante er selve hovedpoenget i nyheten om at det foregår en overgang i Norge fra smarttelefoner og tilbake til "dumme" telefoner. Det betyr i så fall at vi som første og eneste land i verden trosser den sterke trenden når det gjelder sterk vekst i antall smarttelefoner. Det ville i så fall også være helt nytt i Norge, for i 4. kvartal 2013 var andelen smartelefoner her i landet 82 prosent, opp fra 71 prosent i 4. kvartal 2012 og 57 prosent i 4. kvartal 2011. Hvis det selges flere enkle telefoner er nok en mer nærliggende forklaring at de fleste allerede har en smarttelefon og velger å kjøpe en ekstra telefon til å snakke i som de ikke behøver å lade like ofte.

Fordi nyheten om at smarttelefoner taper terreng er såpass interessant prøvde jeg å finne ut mer om saken i løpet av dagen ved å lete litt rundt på nettet. Men det pussige med denne nyheten i Dagsnytt  var at den var helt umulig å finne igjen i noen andre medier eller ved å gjør søk på internett for å å finne kilden. Ikke engang NRKs egne nettsider hadde noe fornuftig å si om denne ganske oppsiktsvekkende nyheten.

I hvert fall ikke før utpå ettermiddagen mandag. Da dukket det plutselig opp en nyhetssak om at en blogger har innsett at han bruker for mye tid på å fikle med smarttelefonen og for lite tid på å følge med på barna, og derfor har gått over til å bruke en gammeldags telefon i stedet. At denne bloggeren har sluttet å bruke smarttelefon var også en nyhet på NRKs nettsider i januar i år, da han også kunne fortelle at han har sluttet å lese nettaviser og begynt å lese papiraviser i stedet. Det kan sikkert ligge mye livsvisdom i et slikt veivalg, men å slå fast at det er blitt en trend at folk logger av nettet og bytter ut smarttelefonene sine med gammeldagse telefoner er så vidt jeg kan forstå basert på et litt tynt kunnskapsgrunnlag.