torsdag 19. juni 2014

Inge Jan Henjesand ny rektor på BI

I dag var jeg til stede på en flott seremoni på Handelshøyskolen BI i Nydalen i forbindelse med innsettelse av ny rektor. Tom Colbjørnsen, som har vært rektor på BI i åtte år, overlot rektorkjedet til Inge Jan Henjesand. Formelt begynner ny rektor 1. august, men markeringen av skiftet foregikk som sagt i dag og Inge Jan Henjesand holdt en tale der han beskrev kunnskapssamfunnets utfordringer og BIs rolle som en av landets største kunnskapsinstitusjoner i den endringene som skjer.

Jeg synes det er veldig spennende at Inge Jan blir rektor på BI. Han har vært i sentrale lederstillinger der før, blant annet som en del av Torger Reves team da han var rektor frem til 2005, så han kjenner både virksomheten og mange av menneskene der godt, og det virket på meg som veldig mange på BI var glade for å få han tilbake. Det er derfor grunn til å gratulerer både Inge Jan og BI med valget.

Når jeg blogger om dette er det ikke bare fordi BI har fått ny rektor, men fordi Inge Jan i de litt over seks årene han har vært borte fra BI har jobbet i Abelia, der jeg var leder frem til i oktober i fjor da jeg ble statssekretær. I 2008 hadde jeg behov for å styrke ledergruppen i Abelia for at organisasjonen skulle kunne vokse og utvikle seg videre, Inge Jan var klar for nye utfordringer, og jeg ansatte han som leder for det næringspolitiske og kunnskapspolitiske arbeidet. Der var han blant annet med på å dra i gang det store forskningsprosjektet "Et kunnskapsbasert Norge" som ble ledet av Torger Reve og han bygget opp bransjefora som  utviklet og fremmet næringspolitikk for flere kunnskapsbransjer.

Men i tillegg til å være opptatt av høyere utdanning, forskning og næringspolitikk, brenner Inge Jan særlig for kunnskapsledelse, det vil si hvordan ledelse utøves i organisasjoner der medarbeiderne er høyt utdannede fagpersoner og vanligvis kan mer om problemene som skal løses enn lederne på toppen. Dette betyr ikke at vi skal slutte å lede, men at lederskapet må skape større handlingsrom for den enkelte ansatte og være mer tillitsbasert. Lederne må peke ut retning, bygge kultur, skaffe ressurser, bygge partnerskap og foreta prioriteringer. Dette skaper noen interessante spenninger og utfordringer, blant annet mellom fag og ledelse og mellom daglig drift og innovasjon, som det er viktig å ha et bevisst forhold til.

Inge Jan var med på å bygge opp noen spennende møteplasser for diskusjoner om hva som kjennetegner god kunnskapsledelse i tiden vi jobbet sammen i Abelia og det blir spennende å se om han følger opp det sporet. Med BI fagkompetanse på organisasjon og ledelse burde det i hvert fall være store muligheter for å lage noen nye spennende møteplasser der teoretisk kunnskap møter praktikerne i næringsliv og offentlig sektor.

Interessant nok har Hilde Wibe, som kom inn i Abelias ledergruppe samtidig som Inge Jan i 2008 som del av den samme styrkingen, og fortsatt jobber der, nettopp gitt ut en ny bok om ledelse som heter "Å skape mening - en refleksjonsbok for ledere og medarbeidere.". Den har jeg foreløpig ikke lest, og jeg får komme tilbake til den her på bloggen når jeg får lest den, men det er i hvert fall veldig morsomt å se at gamle kolleger nå gjør nye og spennende ting og vi er flere som bruker erfaringene og kunnskapen fra den perioden vi jobbet sammen til å gå løs på noen nye utfordringer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar