fredag 13. juni 2014

Fornye, forenkle og forbedre i UK

Torsdag hadde jeg gleden av å være med på en konferanse om digitalisering i regi av it-leverandøren Steria. Jeg var der for å innlede om hva vår regjering gjør på dette området, men jeg fikk også mulighet til å lære mer om hva de gjør i UK for å fornye, forenkle og forbedre sin offentlige sektor.

Det var Ed Welsh fra Cabinet Office, et stort departement for reform av statsadministrasjonen, ikke helt ulikt KMDs rolle i Norge, som fortalte om hva de har satt i gang av initiativer og tiltak etter at den britiske koalisjonsregjeringen tok over i 2010. Det slo meg da jeg hørte Ed Welsh at utfordringene vi har i offentlig sektor i vår del av verden er veldig like. Og fordi britene har holdt på med et systematisk moderniseringsarbeid i noen år nå er det lurt å hente både erfaringer og inspirasjon derfra.

Enheten Ed Welsh jobber i heter Efficiency and Reform Group og har ansvaret for mange av de tverrgående initiativene som skal bedre offentlig sektors evne til å levere resultater og utnytte ressursene bedre. Nettsidene deres beskriver 9 hovedområder der regjeringen skal fornye, forenkle og forbedre, 9 policies about Government efficiency, transparency and accountability, der et hovedområde Ed Walsh sin enhet følger opp heter Transforming government services to make them more efficient and effective for users

Denne overskriften inneholder flere ulike tiltak for å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor og som man kan lese mer om her. Et av områdene heter Making government services and information simpler, clearer, faster og gjennomføres av et team som heter Government Digital Service og som har sin egen blogg her. Andre tiltaksområder under denne hovedoverskriften i fornyings- og forenklingsarbeidet i UK heter Reforming public bodies to make them more efficient and effectiveusing continuous improvement methods in governmentsharing services across government og increasing the quality of public services with commercial models and public service mutuals

Det kan se ut som mye flotte ord og begreper, men klikker men på disse nettsidene det er lenket til vil man se at det lenkes videre til ulike planer og rapporter som beskriver utfordringer og redegjør for resultater, og der hele tilnærmingen er at det skal være stor åpenhet og gjennomsiktighet i arbeidet. I stedet for å være preget av detaljstyring av omfattende rapportering av tiltak og mål, er tilnærmingen preget av at dette handler om å finne smartere måter å organisere seg på for å utnytte ressursene bedre og bygge kompetanse.

Et annet av de ni hovedområdene heter Creating an exceptional civil service - less bureaucratic and more skilled, digital and unified og inneholder mange interessante ambisjoner og tiltak for å heve kompetansen og øke kvaliteten på statlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Som i Norge blir det understreket at det handler mye om å bygge en kultur for en mer tillitsbasert styring og ledelse.

Et tredje av de ni hovedområdene heter Helping government departments improve their efficiency and performance to save the taxpayer money, og beskriver ulike tiltak som bidrar til en bedre utnyttelse av skattebetalernes penger, gjennom tiltak som hindrer sløsing og feil, men også tiltak som bidrar til bedre ressursutnyttelse gjennom smartere informasjonssystemer og arbeidsprosesser.

På samme måte som hos oss i Norge er det de enkelte fagdepartementene i UK som har hovedansvaret for å gjennomføre reformer, iverksette effektiviseringstiltak og jakte på tidstyver i sin sektor. Et slikt tydelig sektoransvar er helt nødvendig for å oppnå resultater. Men dersom sektorene bare jobber hver for seg og ikke evner å samarbeide og samordne på tvers får vi ugjennomtrengelige siloer som utnytter mulighetene dårlig. Derfor er er det også viktig at noen tar ansvaret for å se helheten i dette arbeidet og støtter opp om omstillingen i sektorene. Som hos oss  ligger dette ansvaret i Storbritannia i et departement og hos noen kompetente team som har et særlig ansvar for å støtte opp om god ledelse, fornying, forenkling og digitalisering på tvers i statsforvaltningen.