søndag 6. oktober 2013

- Her er Drapsrevyen

Kommentarene til Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad er som oftest velskrevne og spissformulerte. Det er ikke alltid jeg er helt enig i det han mener, men lørdagens "Klokka er nitten, her er Drapsrevyen" synes jeg treffer flere spikere på hodet på en gang og er vel verdt å lese.

Omdals hovedkonklusjon, etter å ha drevet litt detaljstudier av Dagsrevyens hovedoppslag gjennom noen måneder, er at Dagsrevyen har som hovedmisjon å fortelle om en parallell verden til den fredelige norske virkeligheten, full av drap og drapsforsøk Hvis det ikke pågår sonderinger om en ny regjering, eller en landslagsjef i fotball går av, handler mye av Dagsrevyen nesten alltid om drap, politi og blålys: Omdal skriver:

"Dagsrevyen er urimelig opptatt av drap, spesielt hvis den drepte er en ung kvinne, eller drapet skjedde i Oslo eller Akershus. Hvis ingen er drept, eller nesten drept, toppes sendingen med en politisk sak som allerede er kjent gjennom andre medier. (...) Dagsrevyens vri er å invitere en av NRKs kommentatorer til studio for å gi til beste en analyse. Ettersom de lisensfinansierte kommentatorene ikke kan ha noen selvstendige, normative oppfatninger, nøyer de seg med å vurdere spilleffekten. Hva kan dette bety for den borgerlige samling eller den rød-grønne oppløsning? Svaret er at det vanligvis ikke betyr så mye, eller at det kan gi utslag i begge retninger."

Omdal minner om at NRK er en lisensfinansiert allmennkringkaster som utmerket godt kan velge å gi oss et langt bredere, mer nyansert og riktigere bilde av norsk virkelighet enn det en tabloidavis med fallende opplagstall og overlevelsesangst kan. Man har mulighet både til å både være mer langsiktig, mer variert tematisk og mer opptatt av saker som rent ojektivt er langt større og viktigere nyheter, innenfor områder som næringsliv, forskning, økonomi - og utlandet. For, som Omdal skriver:

"De som har Dagsrevyen som viktigste nyhetskilde, må få et sterkt inntrykk av at landet herjes av drapsmenn, flom og fallende hangglidere, at den til enhver tid sittende helseminister gjør sitt ytterste for å svekke befolkningens allmenntilstand og at det for øvrig ikke skjer noe av betydning. I Dagsrevylandet finnes det ikke noe kulturliv og knapt noe næringsliv. Forskning? De gir vel en Schrødingers katt i hva norske forskere måtte drive på med."

Det er som sagt veldig spissformulert, men en kommentar det er vel verdt å lese i sin helhet.