onsdag 2. oktober 2013

Gladwell om David og Goliat

Malcolm Gladwell har vært hos TED og holdt foredrag om den episke kampen mellom kjempen Goliat og gjetergutten David. En av verdenshistoriens mest kjente fortellinger om utfordrerens helt usannsynlige sier mot en mektig overmakt. Men er det egentlig dette denne bibelske fortellingen handler om hvis man analyserer hendelsesforløpet? Malcolm Gladwell, forfatteren av Outliers, har analysert og kommet til noen utradisjonelle konklusjoner: