torsdag 31. januar 2013

Entreprenørskap i Sør-Troms

Flere bilder av Morgans Skip hos Gratangen kommune
Onsdag var jeg i Gratangen kommune, en liten og spredt befolket kommune helt sør i Troms fylke. Der besøkte jeg to av mine favoritt-entreprenører, Lars Utstøl og Astrid Høgmo. Som personer er de definitivt del av en globalisert verden, de er flinke til å hente inspirasjon fra mange ulike steder,  og er fulle av kreativitet og fremtidsoptimisme. Prosjektene deres bærer preg av at de har bestemt seg for at utkantens problemer egentlig er muligheter som venter på at noen tar tak i dem.

Det mest synlige uttrykket for denne kreativiteten er Morgans Skip på Lille Jamaica ved innseilingen til Gratangen, som i følge nettsiden er verdens største mobile treskulptur. Den er laget av Calle Örnemark som har latt seg inspirerere av Kaptein Morgans fregatt Oxford som han seilte med i Karibia på 1600-tallet. Ved denne skulpturen blir det arrangert festivaler, kulturarrangementer og fester. Og dette er bare et av flere innovative reiselivskonsepter de jobber med for å få fart i turismen i området.

Hovedgrunnen til at jeg tok turen til Gratangen var ikke reiseliv, men det at Lars og Astrid holder på med  noen av landets mest innovative prosjekter innenfor det å drive utdanning. Distrikts-Norges største problem i dag er å få tak i den kompetansen som skal til for å utvikle et vekstkraftig kunnskapsbasert næringsliv og levere offentlige tjenester av høy nok kvalitet. Små grendeskoler sliter med å tilby undervisning på et høyt nok faglig nivå i flere fag. Når ungdommen blir eldre må de flytte fra hjemstedet for å ta høyere utdanning,. Mange velger å ikke komme tilbake på grunn av lite mangfold i arbeidsmarkedet hjemme. Og for de som skaffer seg jobb på hjemstedet er det få praktiske muligheter til å ta videreutdanning uten å slutte i jobben og flytte.

Disse problemene har Lars og Astrid tatt tak i. Studiesenteret.no har vokst seg stadig større i over 10 år og bruker teknologi og nettverksorganisering til å tilby høyere utdanning til studenter i over 100 norske kommuner. Studiesentret tilbyr et fleksibelt undervisningsopplegg som er tilpasset voksne mennesker som er i vanlig arbeid. Det gjør de gjennom opplegg som gjerne består at en kombinasjon av nettbaserte studier og noen samlinger til faste tidspunkt på det lokale studiesenteret i kommunen, der man bruker videokonferanseteknologi til å overføre en forelesning eller diskutere i en gruppe.

Jeg tror at denne type fleksible undervisningsopplegg, der man bruker teknologi til å gi tilgang til høyere utdanning til folk som er i arbeid, vil vokse kraftig i årene som kommer. Man trenger ikke bo i distrikts-Norge for å ha glede av et slikt tilbud, det er ofte like vanskelig i en by. Utfordringen er å få til gode samarbeidsrelasjoner med universiteter og høyskoler som er interessert i å tilpasse det de leverer av innhold til denne målgruppen som er i arbeid. Kanskje er det like realistisk å skaffe innhold fra utenlandske samarbeidspartnere som har kommet lenger når det gjelder å tilpasse seg til grupper som trenger stoffet presentert i en mer fleksible form enn et produkt som krever fremmøte i et auditorium.

Jeg var med på et seminar i en ny satsing som heter Skoleverket.no, et nettverk av grunnskoler der lærerne samarbeider om å tilby undervisning på tvers av skolene. Et godt eksempel er undervisning i fremmedspråk som spansk, tysk eller kinesisk, som kan tilbys på skoler som tidligere ikke hadde denne muligheten. Skolene som deltar har også hatt musikkundervisning live fra Manhattan School of Music. Seminaret på Nord Gratangen skole ble avholdt i et klasserom på skolen, med både ungdomsskoleelever, lærere, foreldre og andre interesserte til stede, og ble gjennomført med hjelp av samhandlingsteknologi som gjorde at mange kunne delta via videokonferanse fra 8-10 andre steder i landet.

Skolen i Nord Gratangen er et godt eksempel på utfordringen. Bygget er stort, men i dag er det bare omkring 30 elever igjen, så det er blitt bestemt at denne offentlige skolen skal legges ned, Det har ført til at det her, i likhet med mange andre små steder som er i samme situasjon, er planer om å opprettes en montessoriskole i stedet. Men det alene løser ikke de faglige utfordringene en liten skole i utkanten har. Ved å utnytte læringsressursene i skoleverket.no kan en slik skole tilby et langt bedre skoletilbud enn det som er vanlig i små skoler. Teknologien finnes og er blitt brukervennlig. Utfordringen er å organisere seg slik at man tar i bruk de mulighetene som finnes.

4 kommentarer :

 1. Tusen takk for at du brukte tida di i Gratangen. Det var veldig inspirerende og oppløftende å ha deg her. Velkommen tilbake til Morgans Fest(:

  SvarSlett
 2. Presist og godt skrevet! Liker :)

  SvarSlett
 3. Det var svært godt oppsummert Paul:) Og det fineste er at vi er ved begynnelsen og muligherer åpner seg hver dag. Vi er stolte og glade for å få ta del i og bidra litt til alt dette. ALL ære til Astrid og Lars og folket i Nord-Gratangen. Vi heier på dere.

  SvarSlett
  Svar
  1. Heldig med profilvalget mitt ser jeg:)
   KATARINA LERKENDAL PÅDRAG AS

   Slett