mandag 7. januar 2013

EU-kommisjonens digitale to-do liste

EU-kommisjonen har mye å ta tak i av ulike problemer for tiden, men det virker som om den såkalte Digitale Agendaen for Europa. som opprinnelig ble lansert i 2010, fortsatt har stor oppmerksomhet. Kommisjonen gjorde i desember et oppfølgingsvedtak om "new digital priorities for 2013-14", som blant annet inneholder en digital to-do liste med syv nye punkter.

Grunnen til at EU-kommisjonen prioriterer den digitale agendaen høyt er en økende bekymring over at man ikke utnytter mulighetene den digitale økonomien skaper. Digitalt innhold og tjenester er underlagt ulike nasjonale regler og virkemidler, og EU er i dag svært langt fra å være noe felles indre marked på det digitale området. EU-kommisjonen er bekymret for at Europa, som har hatt den globale lederrollen på mobiltelefoni, nå er i ferd med å bli en digital sinke. EU-kommisjonens vedtak slår fast at:

"Europe's past reputation as the 'mobile continent' is rapidly waning, as delaying allocation of mobile spectrum in the EU are holding back the opportunities created by new mobile services. The Digital Single Market remains fragmented, with public service infrastructures and online commerce still being determined by national territories. Investment in public and industrial research, development and innovation is falling well short of the target."

Dokumentet slår samtidig fast at mulighetene for å skape ny vekst, nye bedrifter og nye arbeidsplasser er stort dersom Europa klarer å realisere en felles strategi:

"The digital economy is growing at seven times the rate of the rest of the economy, but this potential is currently held back by a patchy pan-European policy framework. (...) Full implementation of this updated Digital Agenda would increase European GDP by 5%, or 1500€ per person, over the next eight years, by increasing investment in ICT, improving eSkills levels in the labour force, enabling public sector innovation, and reforming the framework conditions for the internet economy. In terms of jobs, up to one million digital jobs risk going unfilled by 2015 without pan-European action while 1.2 million jobs could be created through infrastructure construction. This would rise to 3.8 million new jobs throughout the economy in the long term."

EU-kommisjonen beskriver deretter hvilke områder som krevet oppmerksomhet og hva slags tiltak som må gjennomføres for å kunne realisere en slik ambisiøs målsetting, og foreslår en konkret "to-do liste" på syv punkter som skal gjennomføres i 2013-14. 

Det første punktet på listen er tiltak for å øke de private investeringene i infrastruktur for fast og mobilt bredbånd, gjennom å forbedre regelverk og sørge for at det blir mer forutsigbart for aktørene i næringslivet. Det andre punktet handler om utbygging av en offentlig digital tjenesteinfrastruktur, blant annet gjennom det nye virkemidlet Connecting Europe Facility. Kommisjonen har også beregnet at ulike e-government-tiltak kan redusere de offentlige administrasjonskostnadene med 15-20 prosent og at elektroniske innkjøpsprosesser kan spare 100 milliarder euro i året.

Tredje område er å satse på kompetansehevende tiltak slik at de ledige it-jobbene som trenger kvalifiserte ansatte kan fylles. Fjerde punkt handler om cyber-security og hvordan vi må bli bedre til å beskytte oss mot angrep. Og femte punkt handler om behovet for å gå igjennom og modernisere lov- og regelverket for opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.

Sjette punkt handler om å ha en strategi for cloud computing, og å bruke offentlig sektors store innkjøpsmakt til å utvikle dette markedet til å bli verdens største marked i nettskyen. Og syvende og siste punkt handler om å lage en industristrategi for mikro- og nano-elektronikk som skal gjøre det mer attraktivt å investere i slike bedrifter i Europa og mer attraktivt å for bedrifter utenfra å komme til Europa for å drive sin forskning og utvikling.