fredag 4. januar 2013

Verdien av kultur

Apropos verdien av et lands kultur. Jeg kom over en artikkel på BBCs nettsider fra i fjor om verdien av Charles Dickens forfatterskap for det britiske samfunnet. Ikke verdien av den opplevelsen hver enkelt har når de leser en bok eller ser et teaterstykke av Dickens, som utvilsomt også kan være stor, men den økonomiske verdien som tilføres landet fra salg av bøker, teaterbilletter og andre produkter og tjenester med en tilknytning til Dickens.

Charles Dickens ble født for over 200 år siden, i 1812, og var selv svært fattig før han fikk suksess som forfatter, men i dag genererer hans forfatterskap store inntekter. BBC har fått Interbrand til å beregner denne verdiskapingen og i artikkelen anslås den til å være på omlag 280 millioner pund i året, som tilsvarer 2,5 milliarder norske kroner.

Selve boksalget av Dickens gamle bestselger-bøker utgjør omkring 3 millioner pund, bare en liten del av totalen. TV, film og DVD-produksjoner sørger for 34 millioner pund i året, mens inntektene fra teaterforestillinger er 64 millioner pund. Et enda større beløp kommer fra turisme og relaterte virksomheter, som museer, utstillinger, festivaler og andre arrangementer med en tilknytning til Charles Dickens. Og i tillegg kommer puber, øltyper (Micawber Mild), t-skjorter og andre produkter som bærer navnet til Dickens eller en av hans romanfigurer.

Storbritannia er et svært internasjonalt og flerkulturelt samfunn, men det viser seg altså at noe så ut-britisk som Charles Dickens bøker klarer seg svært godt likevel. Jeg vil tro det kan ha sammenheng med flere ting, blant annet at fortellingene holder høy kvalitet og at budskapet til Dickens er relevant på tvers av kulturer og generasjoner. Så i stedet for å være så bekymret for at flere nye landsmenn kan undergrave et lands kultur, er det kanskje et poeng å lære av britene her og se hvordan vi i Norge kan bruke Munch og Ibsen og andre norske kvalitetsprodukter, som på samme måte er relevante på tvers av generasjoner og  langt utenfor Norges grenser, til å skape både kulturelle opplevelser og økonomiske verdier.