torsdag 30. august 2012

Hemmelige rutetabeller

Fredag morgen er jeg invitert som innleder på et møte i DIFI for å fortelle om hvorfor jeg er opptatt av at offentlige etater slipper fri data de sitter på. Mange av disse dataene, som er samlet inn for skattebetalernes regning, kan brukes i nye innovative tjenester og legge grunnlag for nytt næringsliv. Jeg har tidligere blogget om DIFIs utmerkede veileder om tilgjengeliggjøring av data.

Gårdagens Dagens Næringsliv (på papir) hadde en ganske absurd historie som er en god påminning om hvordan det kan gå når man ikke vil tilgjengeliggjøre data, men velger å holde dem for seg selv (saken er også omtalt i VG på nett). Høsten 2006 bevilget Stortinget 20 millioner kroner for at det skulle opprettes en nasjonal reiseportal med rutetider for buss, bane, tog og ferger, data som også kan brukes i en reiseplanlegger. Men i løpet av de seks årene som har gått har det ikke skjedd noen ting. Dagens Næringsliv skriver:

"Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Sigrid Brattabø Handegard skylder på fylkeskommunene - Det er fylkenes ansvar å sørge for at vi får inn pålitelige trafikkdata som må til for å få til en database av denne typen (...) Departementet innkalte i vår representanter for alle landets fylker til møte for å få fortgang i innsamlingen av rutetabeller for buss, tog og ferger landet over. - Men så er jo problemet at de som ikke prioriterer dette, heller ikke kommer på møter, sukker Sigrid Brattabø Handegard."

Vi får altså ikke noen samlet nasjonal tjeneste med ruteopplysninger for buss, tog og ferge fordi fylkeskommunene holder rutetabellene hemmelige. Da hjelper det ikke å bevilge 20 millioner kroner. Nå tror jeg egentlig ikke disse pengene er nødvendige for å få gjort noe heller. Dersom rutetabellene ble lagt ut  i maskinlesbar og oppdatert form på nettet, ville ulike programmerere og app-utviklere nokså enkelt kunne lage en slik tjeneste. Jeg tviler på at vi måtte betale så veldig mye for å bruke en slik app heller, jeg vil tippe at noen nokså raskt ville komme en gratisversjon, for eksempel i form av en reklamefinansiert nettside.

Dette er et glimrende eksempel på hvordan det å slippe løs nyttige data og gjøre dem tilgjengelige for kreative mennesker i næringslivet ville bidratt til at offentlige tjenester blir både bedre og bedre kommunisert. Samtidig bidrar det til å skape vekst i den delen av næringslivet som klarer å bruke disse frigjorte dataene til å lage nye og innovative tjenester, samt i veldig mange andre bedrifter som ville kunne levere bedre og billigere tjenester hvis de fikk enklere tilgang til nødvendige offentlige data de trenger i sine tjenester.

1 kommentar :

  1. Det er merkelig denne tendensen det offentlige har til å skulle gjøre absolutt alt selv.

    Det finnes jo tilogmed fiks ferdige standarder for sanntidsinformasjon for rutedata.

    Engelskmennenes Department of Transporation har en hel "underskog" av dokumentasjon på slike standarder.

    Her.

    SvarSlett