onsdag 22. august 2012

Digital Winner Prize 2012

Digital Winner Prize 2012
Som i fjor skal Telenor dele ut en pris til en fortjent "digital vinner" i høst. Det skjer på en stor konferanse på Telenor Expo 14-15. november, der deler av listen over talere allerede er på plass og der tjenesteinnovasjon og nye forretningsmodeller (som i "mobile advertising" og "over the top services") ser ut til å stå sentralt.

Telenor Digital Winners Prize er et resultat av en sammenslåing av to tidligere priser Telenor har delt ut; en forsknings- og innovasjonspris som er delt ut flere ganger fra 1997 og den opprinnelige Digital Winners Prize som ble delt ut i 2008 for å løfte frem en nordisk aktør med en ny og innovative digital tjeneste eller plattform med suksess i markedet.

Bedrifter som har utviklet digitale tjenester som er lansert i Norden kan melde seg på som kandidater, og det er en svært kompetent jury som kårer en vinner. Hovedpoenget med prisen er å inspirere til mer innovasjon og å stimulere innholdsleverandører til å ta i bruk digitale plattformer på nye og mer kreative måter. I kriteriene juryen legger til grunn er det også spesielt vektlagt at tjenesten potensielt skal kunne nå ut via flere distribusjonskanaler og "screens", for eksempel både mobiltelefon, nettbrett og TV.

Jeg synes dette er en flott måte å vise at Telenor er opptatt av å stimulere nye og innovative tjenester og forretningsmodeller. Og at det ikke bare skal skje i egen regi, men at det er viktig å stimulere andre aktører, også små gründerbedrifter, som utvikler nye ting. Vinneren får 200 000 kroner og mulighet til å få hjelp til forretningsutvikling og eventuell distribusjon gjennom Telenor Comoyo. Og viktigst av alt: Fristen for å melde seg på som kandidat er 15. oktober, så man har fortsatt litt tid til å skrive en god begrunnelse.