mandag 20. august 2012

Grimstad - landets minste universitetsby

Ordfører Hans Antonsen på Campus Grimstad
Det er sesong for skolestart for de yngste og studiestart ved universitetene for de litt eldre. Jeg var i dag taler ved markeringen av studiestart ved Universitetet i Agder, et arrangement som foregikk to ganger fordi dette er et universitet består av to campus: Campus Kristiansand med 6500 studenter og Campus Grimstad med 2500 studenter i et flott nytt bygg som ble åpnet for to år siden.

Mens antall søkere via samordnet opptak til landets universiteter og høyskoler økte med 6.6 prosent i år, blant annet på grunn av større ungdomskull, er veksten ved Universitetet i Agder langt høyere. Det er godt å se at de nye universitetene skaper gode læringsmiljøer og er attraktive studiesteder.

Felles for "de nye" er en sterk posisjon når det gjelder profesjonsutdanninger, som sykepleie, ingeniør- og lærerutdanninger, noe som gjør dem litt forskjellige fra de "gamle" universitetene som er dominert av de tradisjonelle fagdisiplinene. Jeg håper at de nye universitetene i Agder, Stavanger og Bodø satser videre på sin profesjonsprofil, men også videreutvikler sine ambisjoner om å være viktige kunnskapsleverandører og innovasjonspartnere for privat sektor. Vi trenger noen som vil være universiteter på en slik måte at avstanden til arbeidslivet og næringslivet oppleves som kortere enn man ofte opplever det ved de gamle universitetene.

Både i Kristiansand og Grimstad var ordførerne på plass for å ønske de nye studentene velkommen. Det er en god tradisjon. Byer som er vertskap for universiteter er priviligerte byer. De trekker lettere til seg næringsliv, de får lettere tilgang til kompetent arbeidskraft og får et mer balansert arbeidsmarked. Og det blir mye mer liv i byen (i Grimstad økte for eksempel ølsalget med 7,5 prosent fra 2010 til 2011 på grunn av studentene, i følge forsiden i dagens Agderposten).

Ordfører Hans Antonsen minnet om at Grimstad er liten by med stolte tradisjoner på flere områder. Det er en dikterby der både Henrik Ibsen og Knut Hamsun bodde deler av livet sitt. Det er en sykkelby der studentene kan følge treningsrutene til Dag Otto Lauritzen og Thor Hushovd. Dessuten er Grimstad en viktig teknologiby der Ericsson for noen år siden gjorde viktige bidrag til utviklingen av mobilt bredbånd i sitt forskningssenter og der leverandører til oljeindustrien i dag utvikler fremtidens konsepter innen blant annet bore- og brønnteknologi.

Og det er kanskje kombinasjonen av slike teknologitradisjoner og sterk etterspørsel etter flere ingeniører fra blant annet oljeindustrien som gjør at Grimstad i dag har posisjonen som Norges minste universitetsby. Jeg har ikke tenkt på akkurat det før Hans Antonsen sa det i sin tale, men det er jo helt riktig. I følge rangeringen av norske byer på Wikipedia har Grimstad kommune 19 800 innbyggere mens selve byen har 10 400. Da er 2500 studenter et solid bidrag til livet i byen.

Ikke tror jeg Grimstad blir utkonkurrert av en enda mindre norsk by heller, for de andre institusjonene som kan tenkes ha slike ambisjoner er i byer som er litt større. I Grimstad kan de være både stolte og fornøyde med rollen sin som en liten universitetsby som forsyner et langt større omland - og i prinsippet hele verden - med høyt utdannet arbeidskraft det er stor etterspørsel etter.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar