onsdag 8. august 2012

En ny (og litt annerledes) ledelsesblogg

Anita Krohn Traaseths blogg
Jeg tror ledere gjør lurt i å bruke sosiale medier til å fortelle om hva de gjør og hva de står for, med egne ord. En blogg er den plattformen som er best egnet til dette, fordi bloggen muliggjør mer sammenhengende fortellinger og resonnementer enn det man får til med Twitter eller Facebook. Dessuten er en blogg godt egnet til kommentarer og dialog, gjerne i samspill med Twitter og Facebook.

Jeg har tidligere omtalt noen lederblogger som jeg synes lykkes med hensikten, for eksempel Terje Venold, konsernsjefen i Veidekke, som skriver "Terjes Tanker".  Abelia inviterte Terje Venold som innleder på et seminar om sosiale medier for et par år siden der han sa at den viktigste delen av jobben som konsernsjef i Veidekke er å bygge bedriftskultur. Det er det han bruker mest tid på som leder og det er denne delen av lederjobben bloggen bidrar til å forbedre, blant annet fordi han når direkte ut til massevis av ansatte som han ikke treffer ellers. Jeg tipper at det også gir et konkurransefortrinn når man skal rekruttere nye medarbeidere å ha en leder som gir uttrykk for sine verdier og prioriteringer i en blogg.

Andre eksempler på gode, men veldig forskjellige, lederblogger jeg ofte leser er Rektors blogg ved Universitetet i Oslo, Stormbergbloggen til Steinar J. Olsen som handler om både ledelse, samfunnsansvar og friluftsliv, Terje Wold som blogger om det å lede en liten bedrift med vekstambisjoner og Kristin Clemets blogg, som i tillegg til å omtale aktuelle politiske saker ofte også handler om politisk ansvar og ledelse.

I løpet av de siste dagene har det kommet til en ny lederblogg som etablerer et behagelig høyt forventningsnivå når det gjelder fortsettelsen. Det er toppsjefen i IT-bedrfiten HP Norge, Anita Krohn Traaseth, som har blitt blogger. Bloggen heter "Tinteguri" (hvorfor hun kaller en blogg Tinteguri kan man lese om her). Anita er en flink dame med ledererfaring fra store bedrifter som IBM, Oracle og DNV som også har vært administrerende direktør i et par mindre norske bedrifter. Hun har forholdsvis nylig blitt toppsjef i HP Norge og vil skrive en blogg som "...handler om ledelse av livet - ikke bare jobben."

Dette er nok den mest åpne og personlige topplederbloggen jeg har sett, den viser for eksempel fram både familien og den første jobbsøknaden. Det er en form som ikke passer for alle, og at den kan kreve en viss balansegang er Anita Krohn Traaseth også opptatt av selv:

"Jeg vil utfordre den noe etablerte og konservative lederkulturen vi har i IT bransjen – vi er skomakerens barn – vi må tørre, vi må mestre ny teknologi, og åpne opp for andre bransjer – det er jo bransjens DNA. Det har vært noen innspill på Twitter om at det er lurt å fokusere mest på lederdelen, mindre på de ”rosa” sidene. Jeg har fått like mange tilbakemeldinger på Twitter, Facebook og mail om det motsatte, at jeg må fokusere på hele profilen, vise mennesket på godt og vondt, profesjonell & privat – ellers har det ingen verdi, men ender opp som “just another blog about business & leadership”. Jeg har valgt å fokusere på hele profilen."

Jeg synes det er bra at en leder på dette nivået vil dele noen personlige erfaringer - både positive og negative - og gjennom dette vil motivere andre til å tørre å ta lederansvar. Det blir spennende å følge med på fortsettelsen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar