onsdag 4. april 2012

Walter Kiechel: The Lords of strategy

Bokens fulle tittel er intet mindre enn: The Lords of strategy - The secret intellectual history of the new corporate world. Fullt så konspiratorisk som det høres ut er boken imidlertid ikke. Den er rett og slett en en grei innføring i historien til selskapene og personene bak management consulting, i hvert fall den delen av bransjen som driver med strategirådgivning og som startet med at Bruce Henderson ble sparket av Westinghouse og startet Boston Consulting Group i 1963.

Det kan kanskje virke merkelig i dag, men det har ikke alltid vært opplagt at ledere i næringslivet skulle være opptatt av ideer, strategier og konkurranse. På handelshøyskoler lærte man om operative og finansielle spørsmål og om planlegging, men ikke om strategi. Forfatter Walter Kiechel peker på at de siste 50 årene har summen av fire ting: deregulering, informasjonsteknologi, liberaliserte finansmarkeder og globalisering skapt en helt ny situasjon med mye mer konkurranse og raske forandringer. Det ble behov for en helt ny type analytisk kunnskap om strategier og sammenhenger.

Boken handler om personene og bedriftene som stod bak denne "strategirevolusjonen" i næringslivet og om noen av de mest sentrale ideene. Aller mest kjent av modellene er nok the Growth-share matrix som ble utviklet av Boston Consulting Group (BCG) i 1968 og la en viktig del grunnlaget for en global konsulentvirksomhet, og fortsatt er et viktig teoretisk rammeverk når bedrifter skal utvikle strategi.

I tillegg til BCG er det i følge Kiechel to andre selskaper det er verdt å nevne når man skal beskrive historien til denne delen av konsulentbransjen: Bain & Company som ble grunnlagt i 1973 av Bill Bain og seks andre tidligere partnere i BCG. Mens BCG var ganske akademiske og opptatt av teori, oppdragene tok vanligvis noen uker og sluttproduktet var et notat, ville Bain inn i styrerommet til kundene og jobbe sammen med styre og konsernledelse også i gjennomføringsfasen. Bain var innovative også på et annet område, det opprettet et eget investeringsselskap, Bain Capital, som investerer i bedriftene de jobbet med som strategiske rådgivere. I dag er Bain Capital mest kjent fordi Mitt Romney var grunnlegger og partner.

Det tredje og mest berømte av disse selskapene er McKinsey & Company. Noen lurer sikkert på hvorfor det ikke er nevnt først, det ble tross alt grunnlagt i 1926, lenge før de andre. Men i følge Walter Kiechels fortelling var de ikke våkne da den moderne strategiske rådgivningen ble skapt, McKinsey hjalp på 50- og 60-tallet bedrifter med planlegging og analyser av finansielle forhold, men ikke egentlig strategi. De beskriver på sine egne websider hvordan de hadde glemt kundene og at: "The 1970s proved to be our most challenging decade, forcing us to learn some tough but invaluable lessons.I Keichels beretning heter helten som omskapte McKinsey til markedsleder innen strategisk rådgivning, Fred Gluck. McKinseys egen strategiprosess på slutten av 70-tallet og tidlig på 80-tallet er også et godt eksempel på utfordringer man møter når man skal omstille en kunnskapsorganisasjon.

Men det kanskje mest fascinerende kapitlet i boken er det som handler om hvor vanskelig det var å få strategifaget inn i akademia, og hvordan særlig professorene ved Harvard Business School, den fremste av alle akademiske institusjoner som underviser næringslivsledere, prøvde å hindre dette i det lengste. Den revolusjonære i denne delen av fortellingen er Michael Porter, mannen som formulerte sin Five forces analysis 1979 og  skrev boken Competitive Strategy: Techiques for analysing industries and competitors i 1980, nå ute i sitt 60. opplag. I 1985 skrev han Competitive Advantage og lanserte teorien om the Value Chain. Også dette ble en helt sentral teoretisk modell innen strategirådgivning. Michael Porter ble etter hvert en akademisk superstjerne og er i dag professor ved Harvard University og Harvard Business School, og leder deres fellessatsing Institute for strategy and competitiveness.

Management consulting er naturligvis ikke helt uten moteretninger og Kiechel har en interessant gjennomgang av ulike epoker og retninger der han tar for seg noen ledende tenkere og deres ideer. Det har vært en slags utvikling fra å være mest opptatt av posisjonering til å, fra slutten av 80-tallet, være mest opptatt av prosesser, verdikjeder og kjernekompetanse, til å i det siste bli mer opptatt de menneskelige sidene av organisasjonen - blant annet hvordan man utløser kreativitet og innovasjon. Det er interessant stoff, en informativ og til dels kritisk gjennomgang av konsulentens historie, teoretiske fundament og stadig viktigere rolle som partner for styrer og ledere i næringslivet.