torsdag 12. april 2012

Lorenzo Ghiberti og offentlige anbud

Lorenzo Ghiberti, (Foto: Richardfarbi, CC BY-SA 3.0)
Om det var verdenshistoriens aller første anbudskonkurranse vet jeg ikke, men i følge boken "The feud that sparked the renaissance" var det i hvert fall denne konkurransen som sparket i gang renessansen i Europa. Den foregikk i Firenze i 1401 og handlet om hvilken kunstner som skulle få oppdraget med å lage nye bronsedører på nordsiden av Battistero di San Giovanni i Firenze.

Syv kunstnere sendte inn sine utkast og 21 år gamle Lorenzo Ghiberti ble kåret til vinner. Han jobbet 21 år med å fullføre sitt vakre kunstverk og da han var ferdig med det fikk han oppdraget med å lage dørene på østsiden. Den mer meritterte kunstneren Fillippo Brunelleschi ble så sur da han tapte konkurransen at han dro til Roma for å studere den klassiske arkitekturen der og ble arkitekt. Han kom senere tilbake til Firenze og designet kuppelen på katedralen og flere andre monumentalbygg. Konkurransen utløste innovasjon og kreativitet hos begge, og i dette tilfellet i så stor skala i samfunnet rundt også at det bidro til å forandre historien.

Firenze i 1401 var preget av ettervirkningene av svartedauden og var truet politisk og militært av et ekspansivt Milano. Det var veldig mye annet enn kultur, arkitektur og kunnskap de kunne brukt de knappe ressursene på, men dette ble prioritert. Og i stedet for å velge velprøvde løsninger laget av gamle venner og faste leverandører, valgte tekstilhandlerlauget Arte di Calimala, som hadde ansvaret for vedlikeholdet av baptisteriet, å gjennomføre en åpen anbudskonkurranse nesten 600 år før EU vedtok sine direktiver om offentlige anbud.

Vi som jobber i Abelia skal en tur til Toscana denne helgen, besøke Firenze og Siena, og jobbe med vår egen strategi for å utvikle enda bedre tjenester og møteplasser for medlemmene. Renessansens vugge er et bra bakteppe som minner oss om betydningen av et humanistisk og kunnskapsbasert verdigrunnlag med mennesket i sentrum. Dette er verdier som er minst like viktige i dagens kunnskapssamfunn der vi i enda større grad skal leve av kunnskap og kreativitet i rendyrket form.

Historien om anbudskonkurransen og hvordan unge Lorenzo Ghiberti fikk sjansen til å vise hva han kunne er også relevant i dag. Endringer i omgivelsene i form av økt konkurranse, nye utfordrere, ny kunnskap og mer effektive teknologier er alltid problematiske for noen. Det er alltid noen som taper på at rammebetingelsene endrer seg, men i en innovativ og endringsvillig kultur er det enda flere som tjener på det. Mer kunnskap og mer konkurranse fremmer den interne innovasjonsevnen, noe som er lønnsomt både for kunder, for samfunnet og for bedriftene som klarer å investere i det de skal leve av i fremtiden. 

Da Fillippo Brunelleschi tapte utsmykningkonkurransen i 1401 satset han på å bli en verdensledende arkitekt i stedet. Han jobbet så hardt og systematisk med å skaffe seg den nødvendige kompetansen at han lykkes. Det er er ingen dum måte å forholde seg til en verden i rask endring.