torsdag 3. juni 2010

Intervjuet av Teknisk Ukeblad

For noen dager siden ble jeg intervjuet i Teknisk Ukeblad av journalist Camilla Aadland og tatt bilder av på kontoret - blant annet med vår Nintendo Wii - av fotograf Ståle Andersen. Vi var innom mange forskjellige temaer, alt fra den den politiske situasjonen til miljøteknologi og virkemidler for innovasjon til dataspill. Papirutgaven kom fredag og nå ser jeg at det lagt ut på nett også. Jeg synes det ble et bra intervju som tar opp flere viktige problemstillinger jeg er opptatt av, blant annet om hvordan Norge blir et kunnskapssamfunn:

"- Er Norge et kunnskapssamfunn i dag? – Vi har den høyeste andelen i verden med høyere utdanning og et arbeidsliv preget av det. Men det er sammensatt. Næringslivet er preget av at stordelen av eksporten fra Norge er råvare, selv om også dette er mer kunnskapsintensivt enn før. (...) industriene vi har, som møbelindustri, er ikke produsenter av store volumer, men er bygget på designkompetanse. Det samme gjelder skipsnæringen, den er en design- og ingeniørdrevet virksomhet. Det vi er opptatt av, er at ferden bare så vidt har startet. Vi må være gode på de områdene hvor omstillingstakten er høyest, hvor produktene ikke lett kan kopieres og det vil kreve enda høyere kompetanse enn i dag. Forskning handler ikke alltid om å forske frem ny kunnskap, men å sette ting sammen på en ny måte og lage innovasjonsarenaer. Innovasjon Norge må fremme slike arenaer."

Dette er noe av kjernen i budskapet jeg har som leder i Abelia. Det handler ikke om å si at noen bransjer og næringer er viktigere enn andre, men å minne om at dersom Norge skal utvikle seg videre som velferdssamfunn og høykostland må vi har arbeidsplasser og næringsliv som tåler kostnadsnivået i Norge. Da må vi flytte arbeidskraft fra lavproduktive til høyproduktive næringer. Det handler dels om automatisering og smart bruk av ikt for å kutte ned på kostnader og ressursforbruk. Men det handler også om innovasjon og kreativitet som gjør at vi har bedrifter som viser vei når det gjelder fremtidens måter å gjøre ting på. Nye tjenester, nye forretningsmodeller og ny teknologi.

Dette gir for øvrig en god anledning til å reklamere for Teknisk Ukeblad som jeg synes er en flott publikasjon både på papir og nett. I et samfunn der det ikke akkurat er overflod av medier som interesserer seg for forskning, teknologi og næringspolitikk, og hva teknologi brukes til på tvers av bransjer,  er dette et blad som alltid skriver spennende og rimelig forståelig om viktige temaer.