tirsdag 8. juni 2010

Kristin Skogen Lund valgt til president i NHO

Dagens generalforsamling i NHO har valgt Kristin Skogen Lund til ny president, det vil si at hun blir den øverste tillitsvalgte i Norges største næringslivsorganisasjon. Hun er til daglig konserndirektør i Telenor, en medlemsbedrift i Abelia, og en fremragende representant for den kunnskapsbaserte og tjenesteytende delen av norsk næringsliv.

Telenor har etter at telemonopolet i Norge gradvis ble opphevet i løpet av 90-tallet hatt en særdeles sterk og vellykket vekst og er nå verdens 6. største mobiloperatør med 179 millioner abonnenter. Ny visepresident i NHO er Heine Wang konsernsjef og gründeren bak sikkerhetsselskapet Vakt Service, et selskap som i dag er Nordens tredje største sikkerhetskonsern.

Det er med andre ord to representanter for ulike deler av den voksende tjenestesektoren som er valgt av medlemmene til å lede styrets arbeid i NHO. De skal naturligvis representere hele næringslivet i disse rollene, inkludert industri, byggenæring, energibransje og alt mulig annet som utgjør mangfoldet av næringsliv i Norge. Men det er spennende hvordan tjenestenæringene og kunnskapsbedriftene etter hvert tar større plass, også i NHO. Og god grunn til å gratulere og ønske lykke til.