lørdag 5. juni 2010

Hvis oljeutslippet var her...

Nettstedet Visualizing the BP Oil Disaster har laget en karttjeneste der man kan ta med seg oljesølet utenfor Louisiana og plassere det et annet sted på kartet. Man får jo et litt mer realistisk forhold til omfanget når man ser det plassert på kartet over et område man kjenner godt.

Karttjenesten tar dataene om utberedelsen av oljeflaket fra de daglige rapportene til National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og legger dette på toppen av Google Maps. I kartet til venstre har jeg lagt kilden til utslippet til Hirtshals i Danmark. Da ser man hvor stort område det egentlig er snakk om. Aftenposten har også oppdaget denne karttjenesten i dag.

I dag kom det for en gangs skyld noen positive nyheter om arbeidet for å stoppe utslippet i Mexicogulfen. Det virker som den hetten som er montert over den ødelagte oljeledningen klarer å samle opp rundt 1000 fat olje i døgnet og at mengden kan økes.