søndag 6. juni 2010

Internett vil firedobles innen 2014 - drevet av video

Cisco har nylig lagt fram en prognose for hvordan internett vil vokse i årene som kommer, den såkalte Visual Networking Index. Her er det mulig å generere ulike grafer som viser hvordan ulike tjenester vil øke trafikken på nettet og hvordan veksten vil fordele seg geografisk (og når bildet til venstre er et bilde og ikke en interaktiv graf skyldes dette at jeg ikke fikk til å embedde slik jeg hadde tenkt)

Fra 2009 til 2014 vil global IP-trafikk firedobles, fra 15 exabytes pr måned til 64 exabytes pr måned. Pr år er vi da ikke langt unna en zettabyte, noe Morten Dæhlen reflekterer over på sin blogg. Det er slik at 1000 gigabyte er en terrabyte. 1000 terrabyte er en petabyte. 1000 petabyte er en exabyte. Og 1000 exabyte er en zettabyte. Eller 10^21 byte om man vil.

Her kan man lese litt mer om disse trendene Cisco beskriver. I 2014 regner Cisco med at internettvideo vil utgjøre 60 prosent av all internettrafikk i konsumentmarkedet målt i datamengde og en tredel målt i den tiden vi bruker. I tillegg kommer fildeling der det meste også er videoinnhold. I 2014 regner Cisco med at ti prosent av all nettrafikk vil være live internett TV, en kategori som i dag er ganske liten,  Mobil datatrafikk vil vokse aller raskest, med en faktor på 39 mellom 2009 og 2014. Også i det mobile internettet er det video som vil drive veksten.