mandag 21. juni 2010

Åtte egenskaper som bidrar til dårlig ledelse

Den leseverdige bloggen Blogging Innovation har stadig vekk interessante artikler om innovasjon, kreativitet, markedsføring - og ledelse. Nå i helgen kom jeg over en interessant artikkel om "8 traits of ineffective leaders". Men de karaktertrekkene som beskrives handler ikke bare om ineffektivitet, de handler enda mer om god eller dårlig ledelse.

Kort oppsummert er det åtte egenskaper artikkelforfatteren mener ledere ikke bør ha:

1. Mangel på integritet
2. Få eller ingen tidligere suksesser å vise til
3. Svake kommunikasjonsevner
4. Mest opptatt av seg selv
5. Bare en måte å lede på, uansett situasjon
6. Manglende gjennomføringsevne
7. Liten evne til å se fremover og forstå forandringer
8. Ikke opptatt av kundene

Nå er naturligvis dette temmelig tabloide beskrivelser som ikke fullt ut fanger opp det som står i artikkelen på de ulike punktene. Og virkeligheten er naturligvis enda et hakk mer kompleks, for eksempel ved at det normalt vil være slik at en virksomhet ledes av en ledergruppe og ikke bare av en enkeltperson - der de ulike medlemmene i ledelsen forhåpentligvis har litt ulik profil. Ingen kan være like dyktig på alle områder, derfor vil teamets profil være viktig. Men også da vil det være et poeng at disse negative karaktertrekkene holdes nede og ikke får prege virksomheten.

Det er ikke så mange norske blogger som reflekterer rundt disse temaene og andre temaer som har med ledelse å gjøre. Men i forbindelse med årskonferansen i Abelia som handlet om ledelse av kunnskapsvirksomheter kom jeg over bloggen til Arne Flåøyen på forskning.no. Flåøyen er avdelingsdirektør ved Veterinærinstituttet og har noe så sjeldent som en blogg som handler om ledelse av forskningsvirksomheter. Han skriver direkte og indirekte om flere av temaene over, og er også opptatt av ubevisst ledelse, et tema vi diskuterte mye på Abelias årskonferanse. Arne avslutter sitt innlegg om ubevisst ledelse på bloggen på følgende måte:

"Et tema som sjelden diskuteres på lederkurs er hvordan vi ledere skal omgås våre medarbeidere i uformelle situasjoner. Har medarbeiderne bevisste eller ubevisste forventninger til at jeg som leder skal oppføre meg annerledes enn de øvrige kollegene? Kan jeg helt legge bort lederrollen når jeg spiser lunsj i kantina, sitter i baren under forskersamlingen, deltar i small-talken ved fredagskaffen, på julebordet, eller når jeg møter medarbeidere i korridoren eller på gata? Det blir oppfattet negativt når en kollega opptrer overstadig berust på jobbarrangementer, klår på kolleger av motsatt eller samme kjønn, unnlater å hilse når man møtes på gata, kommer med sleivete kommentarer eller snakker nedsettende om andre. Mye verre er det når det er en leder som gjør dette. ”Noblesse oblige”- adelskap forplikter, heter et gammelt fransk ordtak. Det samme kan man si om ledelse. Skal man opprettholde autoriteten som leder må man være bevisst på at man blir observert og vurdert. Ledere kan ikke tillate seg like mye som andre ansatte. Ignorerer vi dette kan vi fort miste både respekt og autoritet."

Bloggen til Arne Flåøyen er som sagt en spennende blogg som tar opp noen av de store og små temaene som ledere i kunnskapsvirksomheter er opptatt av.