tirsdag 8. juni 2010

Om å selge til offentlig sektor

Abelia har laget tre korte videoer som kan være til hjelp for bedrifter som vil selge varer og tjenester til stat, kommune eller helseforetak, og trenger kunnskap om hvordan regelverket for offentlige anskaffelser fungerer. Hvilke krav må man oppfylle som leverandør? Og hvilke krav stilles til offentlige virksomheters anbudsprosesser? Det er advokat Arnhild Dordi Gjønnes som er NHOs fremste ekspert på offentlige anskaffelser som forteller om regelverket i videoene. Første del i serien handler om anbud generelt og er her:Del to i serien som handler om spillereglene er her. Og del tre som handler om utformingen av tilbud er her. Mer informasjon og lenker til annet relevant og oppdatert stoff finnes på NHOs temasider om offentlige anskaffelser.