torsdag 1. april 2010

Lag en bedre verden ved å spille mer spillNei, det er ikke tull. I dette morsomme og tankevekkende foredraget fra TED forteller Jane McGonigal hvorfor nettopp ferdigheter utviklet i onlinespill som World of Warcraft er noe vi trenger mer av for å få flere til å engasjere seg i de store spørsmålene i verden. Jane McGonigal er en spilldesigner som er opptatt av å rette på det som er feil i den virkelige verden. Det vil hun gjøre ved å designe spill som bygger bro mellom samhandling i spill og i den virkelige verden. Hun opererer med soundbites som "Reality is broken, game designers can fix it" og "What the world needs now is an epic win".

Hver uke bruker spillere tre millarder timer på onlinespill. I Word of Warcraft er det tilsammen, siden 1996, brukt 5,93 millioner år på å samhandle og løse oppgaver. Hvordan kunne man få all denne energien og kreativiteten som er brukt i en fantasiverden til å løse oppgaver i en virkelig verden? Og hva er det ved spill som gjør det mer tilfredsstillende å oppholde seg der? McGonigal har en rekke gode poenger om at det er slik fordi man i spill får direkte tilbakemeldinger og utfordringer som er tilpasset den enkeltes utviklingsnivå og vokser mer ferdighetene. Dessuten er utfordringene gjerne "episke", de gir mening fordi de er del av en større sammenheng.

Hun lanserer fire morsomme begreper som beskriver hva det å være dypt inne i et onlinespill egentlig handler om, og som i mange tilfeller gjør spill mer tilfredsstillende en å gå løs på store oppgaver i den virkelige verden:

Urgent optimism: Spillere har en ekstrem egenmotivering når det gjelder å gå løs på problemer umiddelbart, og vet ut fra erfaring at de har en bra mulighet til å lykkes med oppgaven. Oppgavene er krevende, men tilpasset den enkeltes utviklingsnivå, og derfor løsbare.

Social Fabric: Vi liker folk bedre hvis vi spiller spill sammen med dem. I et spill må man følge de samme reglene. De som spiller på lag har de samme målene, for eksempel å erobre land eller redde menneskeheten. Det skaper tillit.

Blissful Productivity: Et uttrykk som handler om en slags lykkelig eller ekstatisk produktivitet. Man blir veldig produktiv når det man driver med både gir mening og morsomt samtidig. Det er ikke uten grunn at en spiller i World of Warcraft spiller i gjennomsnitt i 22 timer i uken.

Epic Meaning: Spill er veldig bra til å sette det man gjør inn i en større og viktigere sammenheng som for eksempel handler om å redde verden fra undergang. Det gjør at hver enkelt deltager er med i en slags jakt på større mening gjennom en "epic victory".

Nå skal man kanskje være varsom med å dra parallellene mellom spill og virkelighet alt for langt. Men når det gjelder det å samhandle, det å skape mening og det å gi direkte og personlige tilbakemeldinger tilpasset den enkelte, er det noen veldig gode poenger her som mange andre kan lære av, både i skolen, i organisasjonslivet og i næringslivet. Og som McGonigal påpeker vil mobile internettløsninger og konsoller som bruker mindre strøm gi verden minst en milliard flere onlinespillere som kan settes til å skape en bedre verden.