søndag 18. april 2010

Helt åpent valg i Storbritannia

Liberaldemokratenes partileder Nick Clegg gjorde en så god figur i den første partilederdebatten at det ser ut som han har klart å tegne hele det politiske kartet i England på nytt, i hvert fall foreløpig. I følge BPIX sin måling for Mail on Sunday er liberaldemokratene nå blitt det største partiet (CON 31% (-7), LAB 28% (-3), LDEM 32% (+12).

I en annen måling YouGov har gjort for the Sun lørdag er liberaldemokratene nest størst, rett bak de konservative (CON 33% (-4), LAB 28% (-3), LDEM 30% (+8). Samme rekkefølge er det i målingen Comres har gjort for Sunday Mirror i dag (CON 31%(-4), LAB 27%(-2), LDEM 29%(+8). En god oversikt over alle målingene den siste tiden og hvordan det har endret seg de siste dagene finner en her i The Telegraph.

Problemet er at ingen helt vet hvordan et slikt valgresultat med tre jevnstore partier vil slå ut i antall mandater. Valgordningen, der den med flest stemmer i hver enmannskrets vinner, gjør det ganske vanskelig å regne seg fram til hvordan et tredje stort parti vil påvirke fordelingen. Sannsynligvis vil Liberaldemokratene få dårlig betalt i form av mandater selv om de får like mange stemmer som de andre, fordi stemmene deres er mer jevnt fordelt over hele landet. Men ingen vet helt sikkert.  LiberalDemoratene har ikke vært størst i noen meningsmåling siden en måling i 1985 da de het The Alliance. Og i et virkelig valg har de ikke vært jevnstore med de andre to store partiene siden 1923. Siste liberale statsminister i Storbritannia var David Lloyd George som gikk av i 1922.

Prognosen og figuren over er hentet fra Times Onlines utmerkede valgsider og er bettingselskapet Ladbrokes prognose fra lørdag. Her har de konservative rent flertall, men med knappest mulig margin. I The Telegraph er det bettingselskapet Betfair som har laget en litt annen variant av en slik flertallsprognose der de sier at sjansen for et "Hung Partilament" er 55 prosent, sjansen for at de konservative får flertall alene er 41 prosent og  sjansen for at Labour får flertall alene er 4 prosent.

Oddscheckers oversikt over de ulike bettingselskapenes odds viser det samme. Det mest sannsynlige akkurat nå er at ingen av partiene får rent flertall, men oddsen for at de konservative får rent flertall er bare marginalt dårligere hos flere av bettingselskapene. Det må bety at de tror at "Clegg-effekten" avtar etter hvert og at de konservative vil vokse såpass mye at de kan komme rett i nærheten av den oppslutningen som trengs. Alt tyder på at 6. mai blir en lang og spennende valgnatt.