fredag 9. april 2010

Retningslinjer for bruk av sosiale medier

Mange virksomheter er i ferd med å ta de første små skrittene inn i sosiale medier. Men så er man usikker på om man våger å slippe det helt løs, og lurer på hva man skal ha av regler og retningslinjer hvis man skal sette i gang for fullt.

En bedrift eller offentlig etat møter noen andre og litt mer kompliserte problemstillinger enn privatpersoner som blogger eller er på Facebook. En virksomhet må tenke igjennom hvem som skal skrive på vegne av virksomheten. Og om grensene for hva man kan si og ikke si skal nedfelles i noen egne kjøreregler for dem som snakker på vegne av bedriften. Er det for eksempel temaer man ikke bør snakke om? Kan det oppstå situasjoner der en må konsultere noen andre før man svarer?

Jeg fikk et tips og en lenke til en presentasjon NetCom har lagt ut på Slideshare om retningslinjer for bruk av sosiale medier. Det er en enkel og veldig pedagogisk måte å bygge noen felles kjøreregler på innad i bedriften som jeg tror andre kan ha nytte av å se på. Den sier noe om at det er bra for bedriften at de ansatte bruker sosiale medier, men at de må huske hvor de jobber. Så har den en oppsummering i form av 8 kjappe prinsipper. Deretter går de litt dypere inn i hvorfor bedriften bruker sosiale medier, hvem i bedriften som har ansvaret for ulike oppgaver, hva slags kommentarer man skal svare på og hvordan man skal svare.

NetCom er veldig tydelige på enkelte ting, blant annet at de ansatte skal opptre under fullt navn og fortelle hvor de jobber, og at de ikke sier negative ting om andre bedrifter og produkter. Og de er også veldig tydelige på at det er noen temaer man ikke diskuterer åpent, for eksempel børssensitiv informasjon og interne omorganiseringer.

Noe av poenget er jo å finne denne balansen mellom hva som kan kommenteres fritt, og hva som er underlagt andre regler. Akkurat hvilke grenser man bør sette kan sikkert variere litt fra virksomhet til virksomhet. Men jeg tror NetComs måte å gjøre dette på kan være et bra forbilde.