onsdag 24. mars 2010

Trond Giske snakker om smart grønn vekstAbelias kanal på YouTube begynner å få en del spennende innhold, blant annet noen videoklipp fra konferansen om smart grønn vekst i forrige uke. I det korte klippet over kan man se og høre næringsminister Trond Giske snakke om hvorfor det er viktig å se klimautfordringene og innovasjon i næringslivet i sammenheng. Og her kan man se en del andre videoklipp fra det som ble en veldig spennende konferanse, blant annet Kronprins Haakons beskrivelse av hvorfor han engasjerer seg i globale miljøspørsmål og fattigdomsbekjempelse.

Og når jeg først er i gang med å drive litt reklame for dette temaet vil jeg anbefale den Manualen Abelia presenterte for næringsministeren. Det er blitt en slags håndbok for smart grønn vekst, som ikke er en ferdig liste med alle svar, men en idebok som har som mål å gjøre tre andre ting: For det første handler det om å presentere konkrete og troverdige fortellinger om hvordan tjenesteinnovasjon kan bidra til at vi når klimamålene ved at vi jobber smartere, bor smartere og reiser smartere, og utnytter ressursene bedre. For det andre handler det om å vise at næringslivet ikke er problemet, men at det tvert imot er næringslivets innovasjonsevne som er løsningen på problemet. Og for det tredje handler det om å få på plass politiske rammebetingelser som fremmer innovasjon og samarbeid på tvers av offentlig og privat og på tvers av sektorer og bransjer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar