tirsdag 9. mars 2010

Konferansen om smart grønn vekst

Jeg har tidligere skrevet her på bloggen om hvordan Abelia samlet 48 ledere i 24 timer for å jobbe frem morgendagens miljøløsninger. Der utgangspunktet for arbeidet var at selve nøkkelen til å gjøre noe med klimautfordringene ligger i næringslivets innovasjonsevne. Politikk kan bidra til å bremse eller fremme den nødvendige omstillingen. Men politikere kan ikke skape de nye og mer miljøvennlige tjenestene og forretningsmodellene, det er det bedriftene selv som må gjøre.

I løpet av denne prosessen har det vært med ledere i bedrifter som Telenor, Hafslund, Microsoft, IBM, Teleplan, Sweco, Tandberg, Ergo Group og mange andre. Nå skal prosjektet gjøre opp status med en veldig spennende konferanse 17. mars. Her skal noen av konseptene det har vært jobbet med presenteres og det skal overrekkes en sluttrapport til næringsminister Trond Giske. I rapporten står det noe om hvordan dagens rammebetingelser på flere områder er innrettet på å beskytte mot omstilling og derfor ikke i tilstrekkelig grad fremmer grønn tjenesteinnovasjon og en overgang til grønn eksportindustri. Og så sier rapporten noe om hva vi kan gjøre for å endre på dette.

Selve rapporten er klar først til konferansen om en uke, men som en oppvarming kan jeg anbefale en titt på en ganske fersk felles høringsuttalelse fra Telenor og Abelia om "det manglende kapittel 9 1/2" i NOU 2009:16 om Globale miljøutfordringer, norsk politikk.

Hovedpoenget med konferansen 17. mars er å få i gang en mer konkret diskusjon om de virkemidlene som må til for å fremme en omstilling i retning smart grønn vekst. Der poenget er å legge til rette for fremtidens konkurranseutsatte næringsliv. Vi regner med at Trond Giske har synspunkter på dette og har også invitert noen andre spennende innledere. Konferansen foregår på Vindern Konferansesenter. Og selv om det er mange påmeldte allerede er det fortsatt plass til noen flere.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar