torsdag 14. januar 2010

Teknologisektoren friskner til

Er verdensøkonomien i ferd med å friskne til? Og hva er det i så fall vi kan bruke av indikatorer når vi skal forsøke å finne gode svar?

En ganske treffsikker målestokk på tilstanden i verdensøkonomien er salget av bærbare PCer. Og siden Intel lager ca 80 prosent av alle prosessorer som brukes i PCer, er kvartalsresultatet til Intel i følge Bloomberg alltid verdt å følge med på hvis man skal vurdere utsiktene fremover:

"Intel’s report kicks off two weeks of earnings by the largest U.S. technology companies, including International Business Machines Corp., Google Inc. and Microsoft Corp. Intel supplies more than 80 percent of the world’s PC processors, making its sales a barometer of computer industry demand."

Torsdag kveld kom Intel med resultatene for 4. kvartal 2009 og med nye forventninger for 1. kvartal 2010. Og det var både gode resultater og svært optimistiske forventninger Intel kom med. I følge Financial Times:

"Intel gave a boost to the technology sector on Thursday, predicting a better year after fourth-quarter growth in sales of its chips was almost double the norm.The chipmaker beat analysts’ expectations with profits of $2.3bn, 875 per cent higher than a year ago, when Intel made $234m in the teeth of the recession and a failing order book."

Intel rapporterte forøvrig også at de vil bruke 4,8 milliarder USD på nye fabrikker og produksjonsutstyr i 2010. Og 6,2 milliarder dollar skal brukes på forskning og utvikling. Det siste er et ganske stort tall, nesten det dobbelte av det norsk næringsliv bruker på forsking til sammen. Så en viss optimisme burde det i hvert fall være grunnlag for.