søndag 31. januar 2010

Hayek vs Keynes Rap

Problemer med å forstå de grunnleggende prinsippene i de økonomiske teoriene til Friedrich. A. von Hayek og John Maynard Keynes? Hva er de egentlig uenige om, for eksempel når det gjelder statens rolle i en kraftig lavkonjunktur? Her er en innføring i Hayek vs Keynes som musikkvideo. En rap som kommer i stand etter at Lord Keynes insisterer på at de to økonomene må ta en tur på byen sammen kvelden før en stor konferanse (takk til Open Culture for tips):